Bläddra
Sökresultat för Svante Nordin... Rensa filter?

av: Svante Nordin

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsvetenskap och politisk teori
Det politiska tänkandets historia berättar om de politiska idéernas utveckling i Västerlandet från Platon till våra dagar. En skildring av den politiska filosofins pånyttfödelse i vår egen tid, med tänkare som Arendt, Strauss, Rawls, Nozick och ”the communitarians”, för framställningen till omedelbar nutid. Särskild…
Köp här

Isbn: 9789144088235

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Filosofins historia var när den publicerades år 1995 den första allmänna filosofihistoria av större omfång som skrivits på svenska på drygt trettio år. Den innehåller en översikt över hela den västerländska filosofins utveckling från försokraterna till 1980- och 1990-talens tänkare. Boken uppmärksammar personligheter,…
Köp här

Isbn: 9789144087979

Utgivningsår: 20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Tanke och dröm skildrar den svenska kulturdebatten, från Strindbergsfejden i början av 1900-talet fram till nutid. Persongalleriet är brett: författare och poeter, politiker och vetenskapsmän, teologer och filosofer, journalister och konstnärer. Resultatet är ett oundgängligt standardverk över den moderna tidens…
Köp här

Isbn: 9789177032502

Utgivningsår: 20211011

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av: Kenneth Nyberg, Svante Nordin, Magnus Olausson, Kerstin Barup, Torbjörn Lodén, Jeremy Franks

Kategorier: Konst
Sampanerna från Kanton F H af Chapmans kinesiska gouacher är en bok om 99 kinesiska akvareller som befunnit sig på svensk mark sedan slutet av 1700-talet. Fredrik af Chapman var skeppsbyggare och varvsamiral. Tillsammans med C A Ehrensvärd blev han en av förgrundsgestalterna i kung Gustaf III:s uppbyggnad av svenska…
Köp här

Isbn: 9789163972027

Utgivningsår: 20180829

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
En skildring av den svenska filosofins historia från sekelskiftet fram till 1980-talet, med avsnitt om Uppsalaskolan och om den analytiska filosofins genombrott med personligheter som Marc-Wogau, Wedberg och Hedenius.
Köp här

Isbn: 9789157801838

Utgivningsår: 19830101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Svante Nordin

Kategorier: Historia och arkeologi
Vad har människor från äldsta tider fram till våra dagar tänkt om kosmos? Om människan? Om samhället? Hur har de resonerat om födelse och död, om barndom och ålderdom, om frihet och makt, om kunskap och okunnighet? Hur har de sökt efter ny kunskap och hur har den spridits? Vilka ord, begrepp, kategorier, bilder och…
Köp här

Isbn: 9789144060569

Utgivningsår: 20110815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Eklöf Amirel, Thomas Reinertsen Berg, Bo Eriksson, Johan Hakelius, Dick Harrisson, Daniel Hermansson, Hanna Hodacs, Henrik Höjer, Pär Johansson, Thomas Kaiserfeld, Allan Klynne, Henrik Nilsson, Svante Nordin, Kenneth Nyberg, Bengt Pettersson, Nils Johan Tjärnlund, Nils Uddenberg, Lars Eriksson Volke

Kategorier: Geografi Geografiska upptäckter och utforskningar Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Historia Historia och arkeologi
.
Köp här

Isbn: 9789189069800

Utgivningsår: 20220406

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen
Den prisbelönte författaren Svante Nordin har fördjupat sig i relationen mellan drottning Christina och filosofen Descartes på Stockholms slott. Hur mycket kontakt hade de? Vad tyckte de om varandra? Och hur gick det abrupta slutet egentligen till? En unik episod i Sveriges intellektuella historia blir här klarlagd i…
Köp här

Isbn: 9789188687494

Utgivningsår: 20180907

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144028675

Utgivningsår: 20030414

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

Köp här

Isbn: 9789188711427

Utgivningsår: 20180514

Utgivare: A Nice Noise

Mediatyp: AC

av: Lennart Berntson, Svante Nordin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Ett storartat arbete med internationella utblickar, men med koncentration på svenska förhållanden … En utmärkt avslutning med slutsatser kring vad som utmärkte det revolutionära 1968 bringar ytterligare klarhet kring budskapet.”BTJ Efter revolutionen – Vänstern i svensk kulturdebatt sedan…
Köp här

Isbn: 9789127152274

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Anders Björnsson, Gunnar Broberg, Charlotta Brylla, Carina Burman, Charlotte Christensen-Nugues, David Dunér, Ingrid Elam, Jonas Hansson, Thomas Kaiserfeld, Laura Kolbe, Bo Lindberg, Elisabeth Mansén, Merete Mazzarella, Svante Nordin, Sven Widmalm, Hanna Östholm

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789187896903

Utgivningsår: 20080214

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Historia och arkeologi
Boken handlar om de tankar, idéer och föreställningar som under historiens lopp hört samman med vad vi idag kallar globalisering. Hur har möten mellan kulturer och livsuppfattningar gestaltat sig? Vilka föreställningar har människor under olika tider och i olika civilisationer gjort sig om världen, om jorden, länderna…
Köp här

Isbn: 9789144057613

Utgivningsår: 20060921

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Svante Nordin

Kategorier: Historia och arkeologi
Vad hände under 1900-talet? Mängder av saker, förstås. Men vad var det viktigaste? Vilken var huvudintrigen i detta komplicerade skådespel? Vilket var grundmönstret? Och varför drabbades detta sekel av så fruktansvärda katastrofer? Varför blev det till världskrigens och folkmordens århundrade? Svante Nordin söker…
Köp här

Isbn: 9789173530767

Utgivningsår: 20050801

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Är det sant att fan ibland citerar Bibeln? Varför citerade kyrkofadern Augustinus hedniska författare? Var Gibbons fotnoter till Romerska rikets nedgång och fall verkligen så oanständiga som det påstås? Hur kan Maocitat bota sjukdomar? Grundar man verkligen forskarlönerna i USA på hur ofta deras skrifter citeras? Dessa…
Köp här

Isbn: 9789157803689

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Viveka Adelswärd, Martin Alm, Åsa Bergenheim, Henrik Björck, Jakob Christensson, Lars-Åke Engblom, Olle Hagman, Kia Hedell, Mats Hellspong, Orsi Husz, Johan Fornäs, Hans Albin Larsson, Orvar Löfgren, Svante Nordin, Roger Qvarsell, Henrik Ranby, Ingvar Svanberg, Ulf Zander

Kategorier: Historia och arkeologi
1900-talet, folkhemmets, stadsplaneringens, skolreformernas, konsumismens, den sexuella frigörelsens, tekniktrons och miljötänkandets mångskiftande århundrade, är ämnet för den avslutande delen av Signums svenska kulturhistoria. Media och då inte minst etermedia får stor plats i flera bidrag, men liksom i tidigare…
Köp här

Isbn: 9789187896989

Utgivningsår: 20090317

Utgivare: Signum

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Svante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit fram i Sverige och om deras förhållande till humanistiska ideal. Historievetenskap, litteratur- och konstvetenskap tas upp liksom exempelvis filosofi, idéhistoria och de olika språkvetenskaperna. Humanioras guldålder under 1900-talets första hälft…
Köp här

Isbn: 9789173532259

Utgivningsår: 20080320

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Första världskriget upplevdes av samtiden som ett sammanbrott för europeisk civilisation. Nordin ser på hur filosoferna uppfattade krigets etiska, historiefilosofiska eller metafysiska innebörd, och hur kriget förändrade det filosofiska landskapet. Ett 50-tal filosofer får exemplifiera olika aspekter av den europeiska…
Köp här

Isbn: 9789157803955

Utgivningsår: 20020101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Svante Nordin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“nödvändig läsning för alla forskare som inte vill smälta in i tapeten utan producera något som är gediget men ändå tillräckligt på tvären för att väcka tankar och debatt.” Svenska Dagbladet Vad var det som skedde i det som skedde? Geijers berömda ord har fått bli utgångspunkten för denna bok. När…
Köp här

Isbn: 9789127151208

Utgivningsår: 20190831

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Lennart Berntson, Krisian Gerner, Kay Glans, Alf W Johansson, Klas-Göran Karlsson, Svante Nordin, Kim Salomon, Oscar Österberg, Johan Östling

Kategorier: Historia och arkeologi
Hur bör vi förstå Europas 1900-tal? Hur har historiker berättat berättelsen om detta sekel? Hur har politik och ideologi påverkat deras tolkningar och vilka effekter har dessa fått? Under senare år har en rad böcker om Europas historia getts ut. Men en historiografisk översikt där de stora internationella…
Köp här

Isbn: 9789173532716

Utgivningsår: 20081217

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“nödvändig läsning för alla forskare som inte vill smälta in i tapeten utan producera något som är gediget men ändå tillräckligt på tvären för att väcka tankar och debatt.” Svenska Dagbladet Vad var det som skedde i det som skedde? Geijers berömda ord har fått bli utgångspunkten för denna bok. När…
Köp här

Isbn: 9789127151215

Utgivningsår: 20190831

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Svante Nordin

Andra världskriget var ett krig mellan ideologier. Nazism, fascism, kommunism och liberal demokrati stod emot varandra. Adolf Hitler var identisk med nationalsocialismen. Josef Stalin var världskommunismens obestridde ledare. Winston Churchill och Franklin D. Roosevelt företrädde olika versioner av västlig demokrati.…
Köp här

Isbn: 9789173533379

Utgivningsår: 20090825

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Gunnar Broberg, Jonas Hansson, Sten Högnäs, Rebecka Lettevall, Svante Nordin

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789157805126

Utgivningsår: 20080208

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Tonvikten ligger dock vid den nutida filosofin med bl.a. presentationer och kritiska diskussioner av strukturalism, kommunitarianism och av den amerikanska nykonservatismen. Hela tiden står det personliga och psykologiska i filosofin i blickpunkten. Boken innehåller också en serie större essäer kring viktiga temata.…
Köp här

Isbn: 9789188248701

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Fredrik Böök (1883-1961) var på sin tid Sveriges ledande litteraturkritiker. Därtill var han en av våra främsta litteraturhistoriker genom tiderna. Åren 1920-24 var han professor i litteraturhistoria i Lund. 1922 invaldes han i Svenska Akademien. Fredrik Böök var enastående i sin mångsidighet, han var kritiker,…
Köp här

Isbn: 9789127038455

Utgivningsår: 19940414

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Vad är egentligen modern filosofi? Vad har filosoferna haft för sig under de senaste 110 åren? Vilka har de stora frågorna varit? Vilka riktningar har dominerat och vilka tvister har skilt filosoferna i olika länder och med olika övertygelser från varandra? Är det sant att det finns en skillnad mellan kontinental och…
Köp här

Isbn: 9789173534802

Utgivningsår: 20110927

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Kenneth Nyberg, Svante Nordin, Magnus Olausson, Kerstin Barup, Torbjörn Lodén, Jeremy Franks

Kategorier: Konst
Sampanerna från Kanton F H af Chapmans kinesiska gouacher är en bok om 99 kinesiska akvareller som befunnit sig på svensk mark sedan slutet av 1700-talet.  Fredrik af Chapman var skeppsbyggare och varvsamiral. Tillsammans med C A Ehrensvärd blev han en av förgrundsgestalterna i kung Gustaf III:s uppbyggnad av svenska…
Köp här

Isbn: 9789163972010

Utgivningsår: 20180827

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av: Lena Holger, Andrea Kollnitz, Adam Korpskog, Martin Kylhammar, Svante Nordin, Göran Söderström, Svante Helmbaek Tirén

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Axel Törneman (1880-1925) var aktiv som konstnär mitt under den moderna konstens genombrott. Trots sin relativt korta levnad hann han både uppleva och vara en del av de dramatiska kulturella skiften som präglade 1900-talets början. Med Törneman som portalfigur kartlägger denna antologi de tidiga konst- och…
Köp här

Isbn: 9789189069824

Utgivningsår: 20211130

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Människor, makter och idéer under ett århundrade 1900-talet en biografi Vad hände under 1900-talet? Mängder av saker, förstås. Men vad var det viktigaste? Vilken var huvudintrigen i detta komplicerade skådespel? Vilket var grundmönstret? Och varför drabbades detta sekel av så fruktansvärda katastrofer? Varför blev det…
Köp här

Isbn: 9789188687517

Utgivningsår: 20180907

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Här får vi möta de tänkare som tog emot modernitetens första chockvåg, de som först försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna. De som upplevde den amerikanska revolutionen 1776 och den franska 1789. De som fick se hur den nya industriella och tekniska verkligheten, den globaliserade marknaden och den…
Köp här

Isbn: 9789127146990

Utgivningsår: 20161111

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Tänk er en ung drottning, regent över en ny europeisk stormakt, som brinner av intellektuell nyfikenhet och av iver att få stifta bekantskap med kontinentens mest framstående lärde och tänkare. Föreställ er vidare en stor filosof, dominerande redan under sin egen tid och för århundraden framåt betraktad som den främste…
Köp här

Isbn: 9789173535908

Utgivningsår: 20121106

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Svante Nordin berättar om hur de humanistiska vetenskaperna vuxit fram i Sverige och om deras förhållande till humanistiska ideal. Historievetenskap, litteratur- och konstvetenskap tas upp liksom exempelvis filosofi, idéhistoria och de olika språkvetenskaperna. Humanioras guldålder under 1900-talets första hälft…
Köp här

Isbn: 9789188687524

Utgivningsår: 20180907

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av: Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Här får vi möta de tänkare som tog emot modernitetens första chockvåg, de som först försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna. De som upplevde den amerikanska revolutionen 1776 och den franska 1789. De som fick se hur den nya industriella och tekniska verkligheten, den globaliserade marknaden och den…
Köp här

Isbn: 9789127147003

Utgivningsår: 20161105

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA

av: Svante Nordin

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Winston Churchill var en av en handfull ledare som på ett avgörande sätt påverkat världens historia under de senaste drygt hundra åren. Hans betydelse för att besegra Hitler och Nazi-tyskland är välkänd. Men Svante Nordins nya bok Winston. Churchill och den brittiska världsordningens fall ger inte bara en heltäckande…
Köp här

Isbn: 9789173536462

Utgivningsår: 20130904

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Historia och arkeologi
Under 1700- och 1800-talen växte det fram en humanistisk forskning där historisk kritik kombinerades med tilltro till den västerländska kulturtraditionen. Det historiska medvetande som då grundades utsattes under 1900-talet för hårda påfrestningar. En apokalyptisk syn på historien ersatte i den modernistiska och…
Köp här

Isbn: 9789171390998

Utgivningsår: 19920901

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188711410

Utgivningsår: 20180514

Utgivare: A Nice Noise

Mediatyp: AC

av: Svante Nordin

Kategorier: Europas historia Fascism och nazism Historia Historia och arkeologi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
“Livfullt och kunnigt tecknas staden som tummelplats för politik, ideologisk och intellektuell debatt och inte minst praktik … välskriven och intresseväckande.” – BTJ München på 1910-talet – den demokratiska, konstälskande, pacifistiska staden, kabaréernas och karnevalernas stad. Men efter…
Köp här

Isbn: 9789127151185

Utgivningsår: 20180220

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Sven Stolpe var en av Sveriges genom tiderna mest produktiva och lästa författare. På meritlistan finns romaner, essäer, litteraturhistoria, och biografier över den heliga Birgitta och drottning Kristina. Samtidigt var han debattör, filmmakare, tevekändis och frontfigur för katolicismen. Han har varit svår att placera…
Köp här

Isbn: 9789173537407

Utgivningsår: 20141117

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Svante Nordin

Kategorier: Historia och arkeologi
Boken handlar om de tankar, idéer och föreställningar som under historiens lopp hört samman med vad vi idag kallar globalisering. Hur har möten mellan kulturer och livsuppfattningar gestaltat sig? Vilka föreställningar har människor under olika tider och i olika civilisationer gjort sig om världen, om jorden, länderna…
Köp här

Isbn: 9789144004211

Utgivningsår: 20060831

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Svante Nordin

Kategorier: Europas historia Fascism och nazism Historia Historia och arkeologi Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
München på 1910-talet den demokratiska, konstälskande, pacifistiska staden; Thomas Manns, Vasilij Kandinskijs, Franziska von Reventlows stad. Men efter första världskriget ställs allt över ända, och fram träder korpralen Adolf Hitler, som kommit till staden före kriget som utarmad hötorgsmålare. Han suger upp de…
Köp här

Isbn: 9789127151192

Utgivningsår: 20180324

Utgivare: Natur & Kultur Digital

Mediatyp: EA