Bläddra
Sökresultat för Sven-Olov Wallenstein... Rensa filter?

av: Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800
Theodor W. Adornos Negativ dialektik och Estetisk teori utgör var sin hälft av ett enda tänkande som för ögonblicket inte – och kanske aldrig – kan bli helt, men vars möjlighet ändå är det som motiverar filosofin och ger den dess tvingande aktualitet. Filosofi kräver att vi fattar nuet, senkapitalismens…
Köp här

Isbn: 9789186133962

Utgivningsår: 20191212

Utgivare: Glänta Produktion

Mediatyp: BC

av: Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Boken innehåller ett urval texter från tidigt 1990-tal fram till idag. Genom analyser av antika såväl som filosofiska texter närmar sig essäerna i den första delen av boken vissa gränssituationer i den västerländska metafysiken. Denna gräns måste å ena sidan ses som något som gör motstånd mot tänkandet, å andra sidan…
Köp här

Isbn: 9789197590112

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Sven-Olov Wallenstein

Filosofen och konstkritikern Sven-Olov Wallenstein berättar om den estetiska teorins historia och visar hur den klassiska estetikens problem speglas igen i vår tid. Boken bygger på författarens föreläsningar vid konsthögskolor. Av föreläsningarna har det blivit elva fristående kapitel.
Köp här

Isbn: 9789170830266

Utgivningsår: 20010801

Utgivare: Alfabeta

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Sedan tidigt åttiotal, när Sven-Olov Wallenstein slog ner i Stockholms intellektuella liv, har han vuxit till en kraftfull och mångförgrenad institution i sig, under sitt kärnfulla emblem: Walle. Med avstamp i filosofin och idéhistorien har han gripit in i den estetiska debatten som ingen annan under dessa gångna fyra…
Köp här

Isbn: 9789188663993

Utgivningsår: 20200608

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Maria Bexelius, Ulrika Björk, Anders Burman, Victoria Fareld, Stefan Jonsson, Shamal Kaveh, Cecilia Sjöholm, Gustav Strandberg, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789197859875

Utgivningsår: 20110712

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Sara Danius, Cecilia Sjöholm, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Aisthesis: Estetikens historia del 1 samlar centrala texter i det estetiska fältet från 1700-talet till 1940. För första gången föreligger en antologi på svenska som presenterar estetiken som en egen disciplin, representerad av filosofer och författare som Lessing, Kant, de Gouges, Baudelaire, Proust, Key, Duncan,…
Köp här

Isbn: 9789172350908

Utgivningsår: 20120911

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av: Helena Mattsson, Sven-Olov Wallenstein, John Rajchman, Manuel De Landa, Anne Querrien, Jacques Rancière, David Lapoujade, Suely Rolnik, Astrid Söderbergh Widding, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Mats Brodén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789197859851

Utgivningsår: 20101020

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Sedan tidigt åttiotal, när Sven-Olov Wallenstein slog ner i Stockholms intellektuella liv, har han vuxit till en kraftfull och mångförgrenad institution i sig, under sitt kärnfulla emblem: Walle. Med avstamp i filosofin och idéhistorien har han gripit in i den estetiska debatten som ingen annan under dessa gångna fyra…
Köp här

Isbn: 9789188663993

Utgivningsår: 20200608

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Den franska psykoanalytikern Jacques Lacans namn är förknippat med många röda skynken: spekulation, obegriplighet och patriarkal hållning. Detta kan ge upphov till en viss rädsla inför att ge sig i kast med hans teorier, inte minst med tanke på att Lacan vanligen presenteras som en abstrakt tänkare inriktad på…
Köp här

Isbn: 9789188203267

Utgivningsår: 20170505

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Lena Wilhelmsson, Gabriel Bauret, Sven-Olov Wallenstein, Cecilia Sjöholm, John Peter Nilsson, Carl-Johan Malmberg

Kategorier: Fotoböcker Fotografi Konst
The earliest of the series presented in the book is Livingrooms. Helene Schmitz photographed her childhood home after a fire. It struck her how the familiar and well-known had been transformed into something else, for- eign and shocking in its contradictory beauty. Helene Schmitz has spent many years exploring man s…
Köp här

Isbn: 9789198157376

Utgivningsår: 20150212

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB

av: Peter Währborg, Sven-Olov Wallenstein, Töres Theorell, Ola Sigurdson, Even Ruud, Karin Johannisson, Erland Hjelmquist, Christina Doctare, Gunilla von Bahr

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer
Begreppen “kultur” och “hälsa” är mångtydiga och vaga och därför undflyende. Det tycks de nio essäförfattarna vara ense om i denna bok. Författarna är personer som i sin vetenskapliga, konstnärliga eller i övrigt professionella verksamhet på ett mycket påtagligt sätt kommit att arbeta med…
Köp här

Isbn: 9789173591188

Utgivningsår: 20170915

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Stefan Jonsson, Mara Lee, Federico Nicolao, Fanny Stenberg, Fabien Vallos, Sven-Olov Wallenstein, Kim West, Anna Ådahl

Anna Ådahl/ IN DEPENDENCE. CROWDS,GESTURES ställer frågan om vad en konstnärsmonografi kan vara idag, dels genom en omfattande visuell presentation av material ur Anna Ådahls konstnärliga praktiker, dels genom att med utgångspunkt i dessa praktiker diskutera förhållandet mellan kollektiv och individ, mellan massa och…
Köp här

Isbn: 9789185905119

Utgivningsår: 20100407

Utgivare: OEI Editör

Mediatyp: BC

av: Michael Azar, Karl Palmås, Sven Anders Johansson, Adriana Cavarero, Ann-Marie Tung Hermelin, UKON, Patricia Lorenzoni, Miriam Rasch, Axel Andersson, Pablo Lerner, Lydia Sandgren, Johan Jönson, Matilda Amundsen Bergström, Tobias Wessely, Jonna Bornemark, Hedvig Härnsten, Josefine Wikström, Mara Lee, Achille Mbembe, Kajsa Dahlberg, Sven-Olov Wallenstein, Göran Dahlberg, Ulf Karl Olov Nilsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Det här numret är en verktygslåda, till vilken personer från olika skrån har bjudits in för att bidra med var sitt verktyg. Verktygslådan har på så sätt kommit att innehålla 21 verktyg i form av begrepp som kan användas för att bygga upp nya eller riva ner gamla samhälleliga strukturer, för att konstruera,…
Köp här

Isbn: 9789198485103

Utgivningsår: 20200717

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BF

av: Ulf Eriksson, Eva Lundgren, Ingrid Eriksson, Carina Gunnars, Karin Johnson, Anna Kindgren, Helena Mattsson, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Konst Konst: allmänt
“I den här boken finns en hel ocean av grundkunskap på området form av citat ur otaliga dokument, bland annat upplysningar om hur antalet vårdplatser minskat och fortsätter att minska. Här finns också en samling fotografier av den torftighet i miljön som knappt går att beskriva i ord. Samt ett flertal läsvärda…
Köp här

Isbn: 9789197560740

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av: Gilles Deleuze, Fredrika Spindler, Sven-Olov Wallenstein, Malene Busk, Jan Arnald, Ingemar Haag, Eric Alliez, Jan Holmgaard, Christina Kullberg, Roberto N Peyre, Jakob Staberg, Ulf Karl Olov Nilsson, Mats Rosengren, Hanna Hallgren, Catharina Gabrielsson, Ola Nilsson, John Swedenmark, Olof Pettersson, Carin Franzén, Anna Hallberg, Anders Johansson, Jonas (J) Magnusson, Gunnar Berge, Per Johansson, Raymonde Carasco, Åsa Wikström, Robert Azar, Félix Guattari

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Gilles Deleuze (1925–-1995) har under det senaste decenniet kommit att framstå som den mest mångsidige och originelle av efterkrigstidens franska filosofer. Gläntas & Aiolos temanummer är i sin tur den mest mångsidiga presentationen av hans tänkande på svenska. Numret innehåller inte bara sex översättningar av…
Köp här

Isbn: 9789186133184

Utgivningsår: 20040201

Utgivare: Glänta

Mediatyp: BF

av: Lisa Tan, Johannes Anyuru, Sara Edenheim, Malin Rönnblom, Torsten Rönnerstrand, Meira Ahmemulic, Ida Börjel, Johan Jönson, Mara Lee, Aleksander Motturi, Pär Thörn, Andrzej Tichý, Jenny Tunedal, Sven-Olov Wallenstein, Theodor W Adorno, Lisa Karlsson Blom, Mikela Lundahl, Magnus Bunnskog, Bernard Stiegler, Axel Andersson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
I nya numret frågar vi oss vad Lena Adelsohn Liljeroth har med Tupacs vålnad att göra? Och den nya rättegången mot Sokrates med fascisternas frammarsch i Grekland? Hur gick det till när vänsteraktivister utmålades som det verkliga hotet efter Breiviks dåd? Vad ska man göra med alla saker och ting på Europas museer? Hur…
Köp här

Isbn: 9789186133429

Utgivningsår: 20120927

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9789197724746

Utgivningsår: 20090325

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Henrik Andersson, Sara Arrhenius, Michael Azar, Helena Boberg, Mikkel Bolt, Anna Jin Hwa Lee Borstam, Camilla Flodin, Stefan Foconi, Vendela Fredricson, Daniel Gahnertz, Helena Granström, Linn Hansén, Linda Hofvander, Carl Johanson, Natalia Kazmierska, Vanja Larberg, Patricia Lorenzoni, Tyrone Martinsson, Robert Stasinski, Lisa Tan, Annika Thörn Legzdins, Trinh T Minhha, Jürgen Trittin, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Orkar vi med mer natur nu? Istället för att delta i toppmötet i Köpenhamn har vi fördjupat oss i polarbilder och trädgårdskonster, i Heideggers naturföreställningar och Fuck for Forests pornografiska försök att rädda regnskogen. Och mycket annat. Naturen är den längsta lek vi lekt, naturen är politisk, naturen är ännu…
Köp här

Isbn: 9789186133115

Utgivningsår: 20091217

Utgivare: Glänta

Mediatyp: BF

av: Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789197724753

Utgivningsår: 20080611

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Johannes Anyuru, Cesilie Holck, Tobias Hübinette, Catrin Lundström, Andrés Stoopendaal, Mette Moestrup, Suren Pillay, Gustavo Perillo Nogueira, Angela Mitropoulos, Sven-Olov Wallenstein, Axel Andersson, Bill Rankin, Jacques Rancière, Mara Lee, Linn Hansén, Göran Dahlberg, Hedvig Härnsten

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Rasismen har muterat. Dess närvaro är omisskännlig, men tycks samtidigt allt svårare att tala om. Den senaste tiden har vi ägnat åt att finna nya och gamla frågor och svar, varianter av de som återaktualiserats efter förra valet. Hypotesen har varit att rasismens nya former ? och motståndet mot dem ? kanske är lättare…
Köp här

Isbn: 9789186133337

Utgivningsår: 20110923

Utgivare: Glänta

Mediatyp: BF

Köp här

Isbn: 9789174470734

Utgivningsår: 20100921

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Karin Sidén, Max Book, Douglas Feuk, Sven-Olov Wallenstein, Kristoffer Arvidsson

Kategorier: Konst
Konstnären Max Book fick sitt definitiva genombrott i mitten av 1980-talet. Nu är han tillbaka i stort fomat i Stockholm. I denna rikt illustrerade bok, som tillkommit i samband med Waldemarsuddes stora utställning Mata Hare, medverkar konstnären själv men även författaren Douglas Feuk, filosofen Sven-Olov Wallenstein…
Köp här

Isbn: 9789186265281

Utgivningsår: 20160220

Utgivare: Prins Eugens Waldemarsudde

Mediatyp: BB

av: Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Sven-Olov Wallensteins förra bok, Bildstrider, fick översvallande recensioner och beskrevs som en blivande klassiker. Den här gången har han i fem kapitel, som spänner från Antiken till idag, beskrivit det intressanta förhållandet mellan arkitektur och filosofi. Sven-Olof Wallenstein är filosof och konstkritiker samt…
Köp här

Isbn: 9789150102246

Utgivningsår: 20040708

Utgivare: Alfabeta

Mediatyp: BC

av: Gustaf Karlsson, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Fotografi Konst
Köp här

Isbn: 9789197756808

Utgivningsår: 20090930

Utgivare: Blyerts Design

Mediatyp: BB

av: Daniel Birnbaum, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Martin Heidegger är en av vår tids mest inflytelserika filosofer. Hans tänkande utgör ett slags prisma, där många av de viktigaste tendenserna från det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets filosofi löper samman för att sedan spridas ut och inspirera så olika riktningar i det moderna tänkandet som existentialism,…
Köp här

Isbn: 9789187172960

Utgivningsår: 19990101

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BC

av: Daniel Pedersen, Neal Ashley Conrad Thing, Peter Stenson, Arne Melberg, Eric Schüldt, Magnus Florin, Kristoffer Leandoer, Lena Kåreland, Anders Olsson, Sven-Olov Wallenstein, Birgit Munkhammar, Magnus Bergh

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Den femte delen i Marcel Proust-sällskapets skriftserie med bidrag av Magnus Bergh, Birgit Munkhammar, Sven-Olov Wallenstein, Anders Olsson, Kristoffer Leandoer, Lena Kåreland, Eric Schüldt, Magnus Florin, Arne Melberg, Maria Kronberg, Neal Ashley Conrad Thing, Peter Stenson och Daniel Pedersen. Redaktörer: Maria…
Köp här

Isbn: 9789163740237

Utgivningsår: 20180420

Utgivare: Marcel Proust-sällskapet

Mediatyp: BC

av: Daniel Birnbaum, Jonna Bornemark, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Jens Cavallin, Edmund Husserl, Samuel Ijsseling, Hans Ruin, Nicholas Smith, Sven-Olov Wallenstein, Karl Weigelt

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789197859868

Utgivningsår: 20110302

Utgivare: Axl Books

Mediatyp: BC

av: Sara Arrhenius, Staffan Boije af Gennäs, Lydia Chatziiakovou, Simon Critchley, Aris Fioretos, Stefanie Hessler, Jeffrey Kastner, Carin Kuoni, Sina Najafi, Cecilia Sjöholm, Nato Thompson, Christopher Turner, Sven-Olov Wallenstein

Kategorier: Icke-grafisk konst Konst Konst: teman och motiv Konstformer Konstinstallationer Särskilda konstnärer
Swedish artists Mats Bigert and Lars Bergström first began their creative partnership in 1986, and have since become internationally recognized for a wide range of art projects ranging from large-scale sculptures and installations to performance and film. The duo are known for their analysis of current societal and…
Köp här

Isbn: 9789188031464

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BB