Bläddra
Sökresultat för Tankekraft Förlag... Rensa filter?

av: Johan Eriksson

Kategorier: Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
För att på ett konstruktivt sätt kunna bemöta den kritik som idag riktas mot psykoanalysen är det nödvändigt att den först och främst försöker utveckla en filosofisk självförståelse gällande sin egen specifika form av psykologisk kunskap och sin egen form av klinisk praktik. Genom att låta Freuds psykoanalys gå i…
Köp här

Isbn: 9789188203557

Utgivningsår: 20200930

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Nancy Fraser, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Feminismen måste vara antikapitalistisk, ekosocialistisk och antirasistisk. Det här är ett manifest för de 99 procenten.
Köp här

Isbn: 9789188203441

Utgivningsår: 20190220

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Gilles Deleuze, Félix Guattari

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Tusen platåer är den andra och avslutande delen av filosofen Gilles Deleuzes och psykoanalytikern Félix Guattaris monumentala tvåbandsverk Kapitalism och schizofreni. Precis som i del ett, Anti-Oidipus, ifrågasätts såväl strukturalismens grundvalar som den traditionella marxismen och psykoanalysen, men i Tusen platåer…
Köp här

Isbn: 9789188203007

Utgivningsår: 20150810

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Bhaskar Sunkara

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Socialism och vänsterideologier
Jeremy Corbyns framgångar och Bernie Sanders valrörelse 2016 återupplivade en politisk idé som många trodde var död. Men vad är socialism egentligen? Och hur skulle ett socialistiskt system se ut idag? I Socialistiska manifestet utforskar Bhaskar Sunkara socialismens historia och framtid. Sunkara visar att socialismen…
Köp här

Isbn: 9789188203489

Utgivningsår: 20190531

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Slavoj Zizek, Antonio Negri, Jacques Rancière, Alain Badiou

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Isbn: 9789186273170

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Utifrån övertygelsen om att det personliga och det politiska inte går att separera har feminister insisterat på att frågor som tidigare har placerats utanför politikens offentliga sfär i själva verket är djupt politiska. Förutom att utvidga vad som definieras som politiskt relevant har parollen om att det personliga är…
Köp här

Isbn: 9789188203526

Utgivningsår: 20191114

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Att styra de levande (1979-1980) innebär en vändpunkt i Foucaults föreläsningar vid Collège de France. Den historia om ”sanningsregimerna” som varit ett genomgående tema förändras nu genom att han ger den en ny inriktning. Undersökningarna som påbörjades inom juridiken och rättsväsendet och fortsatte inom politikens…
Köp här

Isbn: 9789188203243

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273248

Utgivningsår: 20140525

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Catherine Malabou

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Filosofi Filosofi och religion Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Neurovetenskapen har de senaste åren börjat göra sig av med den gamla modellen av hjärnan som en enhetlig och centraliserad kontrollinstans. I stället lägger man nu allt större tonvikt vid begreppet ”plasticitet”, det vill säga hjärnans förmåga att utvecklas och förändras under loppet av våra liv. Våra hjärnor…
Köp här

Isbn: 9789188203502

Utgivningsår: 20190910

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Slavoj Žižek

Kategorier: Psykoanalys och Freudiansk psykologi Psykologi Psykologiska teorier, skolor och synsätt Samhälle och samhällsvetenskap
Är psykoanalysen död? Det kan förefalla så – nya vetenskapliga modeller, förändrade kliniska behandlingsmetoder och nya samhällsnormer tycks alla bekräfta bilden av den psykoanalytiska teorin som ett överspelat paradigm. Slavoj Žižek vill ompröva denna förhärskande uppfattning. Genom att ta avstamp i den franske…
Köp här

Isbn: 9789188203120

Utgivningsår: 20160222

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Octave Mannoni, Robert Pfaller

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Robert Pfaller är en österrikisk filosof och kulturteoretiker med intressen som sträcker sig från epistemologi och psykoanalys, via konst och populärkultur, till ideologikritik och politik. Han ägnar sig åt frågan om ”trons form” – det vill säga inte vad vi tror på, utan hur vi tror. Pfaller kan hjälpa oss förstå…
Köp här

Isbn: 9789188203519

Utgivningsår: 20190221

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273187

Utgivningsår: 20110519

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Jenny Hval

Kategorier: Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Jag hatar Gud från den stunden jag lär mig skriva. Det är så många ord jag måste skriva med stor begynnelsebokstav, och jag hatar det. Jesus Kristus, Fader, Gud och så vidare, skriftlig underdånighet. De skickar mig på specialundervisning för att lära mig skriva stora o, jag ritar bara spiraler och de tror inte jag kan…
Köp här

Isbn: 9789188203564

Utgivningsår: 20201101

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Judith Butler

Köp här

Isbn: 9789186273200

Utgivningsår: 20110519

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Judith Butler

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
TankeKraft Förlag har i samarbete med industridesignern Jan Landqvist låtit tillverka ett Judith Butler-bokstöd.
Köp här

Isbn: 9789188203359

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: ZA

Köp här

Isbn: 9789197671873

Utgivningsår: 20110920

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186273101

Utgivningsår: 20150510

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197671828

Utgivningsår: 20090430

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186273408

Utgivningsår: 20130418

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273361

Utgivningsår: 20130530

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Ania Loomba

Vilken roll spelar kolonialismens historia och arv i dagens värld? Hur kan vi gå till väga för att agera och tänka bortom koloniala gränsdragningar och identiteter? Aina Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använts flitigt i den engelskspråkiga universitetsvärlden, där den på många håll hälsats som…
Köp här

Isbn: 9789197542142

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Tankekraft förlag

Mediatyp: BC

av: Catherine Malabou

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Psykologi Psykologi: jaget, identitet och personlighet Samhälle och samhällsvetenskap
När livet går sin gilla gång och allting flyter på som vanligt blir varje individ den han eller hon redan är. Kroppsliga och psykiska förändringar gör inget annat än befäster identitetens permanens. Men till följd av ett allvarligt trauma, eller ibland utan någon särskild anledning alls, kan subjektets historia klyvas…
Köp här

Isbn: 9789188203496

Utgivningsår: 20190910

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Joan Wallach Scott

Köp här

Isbn: 9789186273088

Utgivningsår: 20100610

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789197671743

Utgivningsår: 20080916

Utgivare: Tankekraft förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197671705

Utgivningsår: 20070801

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Judith Butler

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Från Tahrirtorget, via Occupy Wall Street till Geziparken i Istanbul – runtom i världen väller människor ut på gator och torg för att uttrycka sitt missnöje med den rådande samhällsordningen. Att kroppar samlas i stora skaror och tar det offentliga rummet i anspråk har blivit ett av vår tids utmärkande fenomen.…
Köp här

Isbn: 9789188203328

Utgivningsår: 20180301

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Sara Ahmed

Köp här

Isbn: 9789186273194

Utgivningsår: 20110519

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Michel Foucault

Kategorier: Diverse Livsstil, hobby och fritid
TankeKraft Förlag har i samarbete med industridesignern Jan Landqvist låtit tillverka ett Michel Foucault-bokstöd.
Köp här

Isbn: 9789188203342

Utgivningsår: 20180601

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: ZA

av: Renata Salecl

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Idag är valfrihet ett överordnat ideal, omhuldat från höger till vänster som själva grunden för ett fritt och gott samhälle. Såväl inom den offentliga politiken som i de mest intima aspekterna av privatlivet har idén om det fria valet med självklarhetens kraft etablerat sig som ett eftersträvansvärt mål. Samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789188203212

Utgivningsår: 20160919

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Michel Foucault

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
”Arbetshypotesen är den här: det är riktigt att sexualiteten som erfarenhet inte är oberoende av koderna och förbudssystemen, men man måste också komma ihåg att dessa koder är förvånansvärt stabila, kontinuerliga och trögrörliga. Dessutom måste man komma ihåg att vårt sätt att hörsamma eller överskrida dem också…
Köp här

Isbn: 9789188203236

Utgivningsår: 20190401

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Gilles Deleuze, Félix Guattari

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Anti-Oidipus är den första delen av filosofen Gilles Deleuzes och psykoanalytikern Félix Guattaris monumentala tvåbandsverk Kapitalism och Schizofreni. Utgångspunkten är det möte mellan Freud och Marx som utmärkte 1970-talets vänsterradikala diskurs i Frankrike. Men snarare än att fördjupa och utveckla de rådande…
Köp här

Isbn: 9789188203106

Utgivningsår: 20160510

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Arjun Appadurai

Att massorna har kapacitet att ingjuta fruktan är känt sedan länge. Men hur kommer det sig att vi i dagens liberala stater bevittnar en allt mer utpräglad rädsla för de fåtaliga – en fruktan för minoriteter av alla slag? För samhällsvetaren och antropologen Arjun Appadurai måste svaret på denna fråga sökas dels i…
Köp här

Isbn: 9789197671729

Utgivningsår: 20070402

Utgivare: Tankekraft förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273019

Utgivningsår: 20101020

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Utifrån övertygelsen om att det personliga och det politiska inte går att separera har feminister insisterat på att frågor som tidigare har placerats utanför politikens offentliga sfär i själva verket är djupt politiska. Förutom att utvidga vad som definieras som politiskt relevant har parollen om att det personliga är…
Köp här

Isbn: 9789188203526

Utgivningsår: 20191114

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Jacques Rancière

Köp här

Isbn: 9789197671798

Utgivningsår: 20070901

Utgivare: Tankekraft förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273286

Utgivningsår: 20111018

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BB

av: Karl Lydén

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Under de sista fem åren, från 1979 till 1984, sysslade Michel Foucault i sina föreläsningar vid Collège de France med antika texter, från Platon fram till kynikerna och kyrkofäderna. Hur denna del av hans verk ska uppfattas är emellertid ingalunda klart. Utgör den en omvärdering av hans tidigare arbete? Hur förhåller…
Köp här

Isbn: 9789188203250

Utgivningsår: 20170505

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186273217

Utgivningsår: 20110310

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

av: Katarina Mattsson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
I Turistisk vithet och begäret till den andra kartlägger och granskar kulturgeografen Katarina Mattsson fenomenet etnisk turism, en global turismform där samtida resenärer vill uppleva exotiska och primitiva kulturer i så autentisk form som möjligt. Helst vill de komma i närkontakt med avlägsna och isolerade…
Köp här

Isbn: 9789188203144

Utgivningsår: 20160910

Utgivare: Tankekraft Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197671736

Utgivningsår: 20071101

Utgivare: Tankekraft förlag

Mediatyp: BB