Bläddra
Sökresultat för Thomas Denk... Rensa filter?

av: Carsten Anckar, Åsa von Schoultz, Thomas Denk, Lauri Karvonen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, och aktörsgrupper…
Köp här

Isbn: 9789144076003

Utgivningsår: 20130715

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Carsten Anckar, Thomas Denk, Lauri Karvonen, Åsa von Schoultz

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur fungerar politiska system? Hur är de uppbyggda och hur skiljer de sig åt länder emellan? Det är några av de frågor som behandlas i Komparativ politik. Utöver en presentation av grundläggande begrepp och metoder jämförs centrala institutioner, som till exempel parlament, regeringar och statsformer, samt…
Köp här

Isbn: 9789144129303

Utgivningsår: 20190815

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Denk

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan teorier om politik prövas och utvecklas? Ett svar på frågan är genom komparativa analyser. Att jämföra exempelvis olika länder ger goda möjligheter att såväl pröva som utveckla teorier om politik. Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik. Det är…
Köp här

Isbn: 9789144015095

Utgivningsår: 20020218

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Denk

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Förklaringar till politiska händelser och förlopp söks ofta i människors kultur. Studier visar också att politisk kultur har betydelse för hur politiska system fungerar. Politisk kultur är därför ett viktigt begrepp, men samtidigt ett begrepp som upplevs vara svårbegripbart.Läs merVad avses med politisk kultur? Hur har…
Köp här

Isbn: 9789147088805

Utgivningsår: 20090907

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Thomas Denk

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan teorier om politik prövas och utvecklas? Ett svar på frågan är genom komparativa analyser. Att jämföra exempelvis olika länder ger goda möjligheter att såväl pröva som utveckla teorier om politik. Detta har medfört att komparativa metoder har blivit viktiga för utvecklingen av vår förståelse av politik. Det är…
Köp här

Isbn: 9789144044545

Utgivningsår: 20020218

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Thomas Denk

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Komparativ metodologi befinner sig just nu i den kanske mest dynamiska perioden någonsin. Nya komparativa metoder utvecklas för att hantera klassiska problem, samtidigt som alternativa tillämpningar av traditionella metoder ger ökade möjligheter till jämförelser. Trots det finns det få böcker på svenska som på ett…
Köp här

Isbn: 9789144068381

Utgivningsår: 20120809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Thomas Denk, Daniel Silander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan demokratisering studeras? Denna bok ger verktyg för att förstå hur studier om demokratisering kan utformas. Enligt författarna handlar det om att på olika sätt hantera teoretiska ställningsstaganden med metodologiska överväganden. Med boken ges därför möjligheter att integrera metod med teori i kurser om…
Köp här

Isbn: 9789173590075

Utgivningsår: 20070921

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC