Bläddra
Sökresultat för Torsten Persson... Rensa filter?

av: Bo Andersson, Torsten Persson, Tord Porsne, Thomas Schellenberg

GEO – geografi för gymnasiet vänder sig i huvudsak till de som läser Geografi 1. Men den tar också upp många moment som traditionellt ligger i de fördjupande gymnasiekurserna. Författarnas utgångspunkt har varit att löpande behandla de stora frågorna kring globalisering, klimatförändringar och hållbar utveckling, utan…
Köp här

Isbn: 9789140648068

Utgivningsår: 20080521

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144035598

Utgivningsår: 20070214

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Torsten Persson

Mordet på 10-åriga Helén Nilsson från Hörby i mars 1989 har beskrivits som «mordet som saknar motstycke i modern svensk kriminalhistoria». Under de drygt 15 år som denna Sveriges näst efter Palmeutredningen mest omfattande mordutredning pågick hann flera män frihetsberövas och åtskilliga misstänkas innan Ulf Olsson…
Köp här

Isbn: 9789186407193

Utgivningsår: 20090901

Utgivare: Recito Förlag AB

Mediatyp: BC

av: Torsten Persson

Köp här

Isbn: 9789144008929

Utgivningsår: 19990225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christel Persson, Torsten Persson

Köp här

Isbn: 9789144016023

Utgivningsår: 20010601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christel Persson, Torsten Persson, Torleif Bramryd, Bengt Nihlgård

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Boken utgör en starkt reviderad utgåva av Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, som utkom 2003. I den nya upplagan presenteras klimat och miljö utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja och förklara ett antal nyckelfrågor, som är viktigare än andra för att…
Köp här

Isbn: 9789144053189

Utgivningsår: 20091230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Christel Persson, Torsten Persson, Torleif Bramryd, Bengt Nihlgård

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Boken utgör en starkt reviderad utgåva av Miljöstrategi och hållbart ledarskap – ekologi och ekonomi i samverkan, som utkom 2003. I den nya upplagan presenteras klimat och miljö utifrån ett strategiskt perspektiv med målet att försöka urskilja och förklara ett antal nyckelfrågor, som är viktigare än andra för att…
Köp här

Isbn: 9789144117560

Utgivningsår: 20160906

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: EA

av: Bo Andersson, Göran Andersson, Torsten Persson, Tord Porsne

Denna upplaga togs fram för Lpf94/Kursplan 2000 och finns endast för kompleteringsköp. Geoguiden Författare:Andersson/ Andersson/ Persson/ Porsne Geoguiden är en bok för kurs A och kurs B. I bokens första halva är perspektivet tematiskt, medan den andra halvan har ett regionalgeografiskt perspektiv.  Varje…
Köp här

Isbn: 9789140634245

Utgivningsår: 20000310

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB