Bläddra
Sökresultat för Trinambai, tryckning.nu | h:str��m - Text ... Rensa filter?

av:Niklas Hill, Angeli Sjöström Hederberg

Kategorier: Icke-statliga organisationer (NGOs) Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap
Boken som tar ett helhetsgrepp om medlemsutveckling i ideella organisationer. Medlemsmodellen innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Boken är skriven för tjänstemän, förtroendevalda och aktiva som vill skapa en medlemsstrategi eller förbättra det operativa…

Isbn: 9789198012750

Utgivningsår:20140601

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Världen är i ständig förändring. Det finns dock något som inte förändras: att vi är starka tillsammans och kan uträtta stordåd när vi slår oss ihop i föreningar, studiecirklar och nätverk. Civilsamhället bygger på den idén. Här försöker tjugoen folkrörelseprofiler utifrån sina unika perspektiv fånga de senaste tio åren…

Isbn: 9789188226099

Utgivningsår:20190906

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

av:Lisa Moraeus

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Alla har rätt till ett gott ledarskap. Oavsett om det gäller ett företag eller en demokratisk organisation. Och ledare har rätt till stöd och utveckling för att kunna utföra sitt viktiga uppdrag. Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation guidar dig till ett ledarskap med själ och hjärta, ett…

Isbn: 9789188226013

Utgivningsår:20160115

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

av:Niklas Hill, Angeli Sjöström Hederberg

Kategorier: Icke-statliga organisationer (NGOs) Institutioner och lärda sällskap Politik och statsskick Politisk aktivism Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
A book that takes a complete approach to membership development in civil society organizations. This book contains eight steps that will improve your ability to recruit, activate and keep members. The Membership Model contains best-practices from Scandinavian organizations. It is aimed at employees, elected…

Isbn: 9789188226037

Utgivningsår:20170613

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

av:Niklas Hill, Angeli Sjöström Hederberg

Kategorier: Icke-statliga organisationer (NGOs) Politik och statsskick Politisk aktivism Samhälle och samhällsvetenskap
Boka om helhetlig medlemsarbeid! Denne boka viser deg åtte steg for å forbedre organisasjonens evne til å rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer. Boka retter seg mot aktive, tillitsvalgte og ansatte. Du lærer mer om blant annet å • identifisere organisasjonens unike rolle • skape en mer mangfoldig organisasjon •…

Isbn: 9789198012767

Utgivningsår:20140101

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

av:Thor Rutgersson, Mirella Pejcic

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Demokratimodellen är boken för dig som vill bygga en livskraftig och inkluderande förening. Den hjälper dig att övervinna stagnation, att öka tillgängligheten och att bemöta fördomar. Du får verktyg för att åstadkomma verklig förändring. I Demokratimodellen får du veta hur din organisation kan använda sig av…

Isbn: 9789198012798

Utgivningsår:20150501

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

av:Niklas Hill

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Inkluflera – inkluderande medlemsrekrytering hjälper dig att kommunicera på ett sätt som tilltalar fler och att bygga inkluderande strukturer. Du får både strategiska perspektiv och handfasta råd för hur du kan få nya medlemmar att känna sig välkomna och komma in i gemenskapen. Den röda tråden är att få hela…

Isbn: 9789188226051

Utgivningsår:20170401

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

av:Niklas Hill

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Inkluflera – inkluderande medlemsvärvning hjälper dig att kommunicera på ett sätt som tilltalar fler och att bygga inkluderande strukturer. Du får både strategiska perspektiv och handfasta råd för hur du kan få nya medlemmar att känna sig välkomna och komma in i gemenskapen. Den röda tråden är att få hela…

Isbn: 9789188226068

Utgivningsår:20170401

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

av:Frida Ekerlund, Jens Molander, Gustaf Sörnemo

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Civilkurage går att träna! I denna handbok finns verktyg för att träna och utöva praktiskt civilkurage. Även fast våra vardagsliv kan se olika ut så stöter vi alla på förtryck och orättvisor i olika former. Det kan till exempel vara en rasistisk kommentar på bussen, ett sexistiskt skämt i fikarummet eller…

Isbn: 9789188226082

Utgivningsår:20180401

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC