Bläddra
Sökresultat för Ulrika Hallberg... Rensa filter?

av: Ulrika Hallberg

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Att personer med kognitiva eller uttalade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar uttrycker en önskan om att bli föräldrar och faktiskt också blir det, blir allt vanligare men att personer med den här typen av funktionedsättningar blir föräldrar är inte okomplicerat.Läs merDeras barn riskerar att fara illa på kort…
Köp här

Isbn: 9789147126453

Utgivningsår: 20180405

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hallberg, Lillemor Hallberg

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociala och etiska frågor
Att som barn födas med, eller tidigt i livet drabbas av, en funktionsnedsättning (fysisk, neuropsykiatrisk eller kognitiv) innebär ett hårt slag, inte bara för barnet som drabbats, utan även för föräldrarna, syskonen och andra närstående. Barn med funktionsnedsättningar är en heterogen grupp. De ska som alla andra barn…
Köp här

Isbn: 9789144102832

Utgivningsår: 20141110

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hallberg, Lillemor R-M. Hallberg

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociala och etiska frågor
Andelen personer med funktionsnedsättningar ökar hela tiden beroende på medicinsk-tekniska landvinningar, bättre levnadsförhållanden och en ökad livslängd. Sålunda ökar andelen anhöriga också i samma takt. I dag räknar man med att 20 procent av jordens befolkning har någon form av funktionsnedsättning och 180 miljoner…
Köp här

Isbn: 9789144116990

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hallberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Alla människor har rätt att bli bemötta med medmänsklighet och respekt, men kanske har de som är extra utsatta de allra största behoven av att bli bemötta just så. När man möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska man ha i åtanke att de inte själva valt sin funktionsnedsättning. Det innebär att…
Köp här

Isbn: 9789172512115

Utgivningsår: 20191031

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Ulrika Hallberg, Lillemor R-M Hallberg

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Denna bok handlar om livssituationen och utmaningarna för vuxna människor med olika typer av funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Vi vill lyfta fram komplexiteten, problemen och utmaningarna som vuxna människor med funktionsnedsättningar har att hantera i dagens samhälle. Syftet med boken är således att belysa…
Köp här

Isbn: 9789144106274

Utgivningsår: 20150520

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hallberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Trots att skolan vilar på en demokratisk värdegrund där alla individer har rätt att bli bemötta med respekt och också känna trygghet är mobbning vanligt förekommande. Mobbning bland barn och unga i skolan har dessutom ökat kraftigt både i omfång och i svårighetsgrad, vilket denna bok visar med en mängd referenser och…
Köp här

Isbn: 9789144114903

Utgivningsår: 20160811

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hallberg

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I den här boken får du genom samlad aktuell forskning en unik översikt av och fördjupad kunskap om personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.Läs merPersoner med funktionsnedsättningar är en grupp med stort vård- och omsorgsbehov som det ofta är anhöriga som tillgodoser. Forskning visar att många som…
Köp här

Isbn: 9789147113309

Utgivningsår: 20170428

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hallberg

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Att hantera personliga problem Att hantera psykisk ohälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Allt fler unga lider av psykisk ohälsa, självskadebeteende och/eller självmordstankar. Samtidigt kan vi se att det fortfarande är tabu att prata om psykisk ohälsa. Vad beror detta på och vad säger forskningen om denna utveckling?Läs merFörfattaren har gått igenom den samlade forskningen inom detta område, och i den här…
Köp här

Isbn: 9789147113699

Utgivningsår: 20180307

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Carl Martin Allwood, António Barbosa da Silva, Lotta Dellve, Leena Eklund, Ulrika Hallberg, Birgitta Hedelin, Kajsa Henning Abrahamsson, Ingvar Karlberg, Margret Lepp, Karin C Ringsberg, Anneli Sarvimäki, Margaretha Strandmark, Helena Willén

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144021799

Utgivningsår: 20020816

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Hallberg, Lillemor Hallberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Människor med funktionsnedsättningar mår både fysiskt och psykiskt sämre än andra. De har sämre boendemiljöer, tunnare sociala nätverk och svårare att få och behålla ett arbete, vilket leder till att de lever i ekonomiskt ansträngda livssituationer och löper betydligt större risk än andra att drabbas av…
Köp här

Isbn: 9789144109626

Utgivningsår: 20180104

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Lillemor R-M. Hallberg, Ulrika Hallberg

Kategorier: Arbetspsykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Nästan tio procent av alla anställda i det svenska arbetslivet är utsatta för mobbning på sina arbetsplatser, enligt SCB. Troligen är mörkertalet stort – mobbning och trakasserier på arbetsplatsen talar man inte gärna öppet om. Särskilt förekommande tycks fenomenet vara inom människovårdande yrken. Förutom det…
Köp här

Isbn: 9789144110950

Utgivningsår: 20160217

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC