Bläddra
Sökresultat för Uppsala universitet... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789197923729

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Oloph Bexell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teologi
År 1916 stadfästes nya statuter för de svenska universiteten. För Uppsalas del skildras här den teologiska fakultetens förhållanden därefter och under hela 1900-talet. Oloph Bexell klarlägger i boken hur fakultetens månghundraåriga förbindelser med kyrkan successivt löstes upp både formellt och vad gäller forskning och…
Köp här

Isbn: 9789151310855

Utgivningsår: 20210324

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

Kategorier: Film Konst Scenkonst och film
Boken är ett resultat av ett symposium kring Ingmar Bergman som ägde rum på Fårö under jubileumsåret 2018. Konstnärer med skilda erfarenheter av Bergman, film och teater diskuterade tillsammans med forskare från olika discipliner, fakulteter och universitet regissören Ingmar Bergmans konstnärskap och hans betydelse för…
Köp här

Isbn: 9789150627527

Utgivningsår: 20190624

Utgivare: Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150623222

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Karin Rosberg

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Årtusendens byggnadssätt med inre rader av bärande stolpar avlöstes under vikingatiden successivt av hus med bärande ytterväggar, först med ramverk och senare med knuttimring. Boken beskriver och analyserar dessa förändringsprocesser och deras olika förutsättningar och förlopp med inneboende drivkrafter och impulser…
Köp här

Isbn: 9789150627725

Utgivningsår: 20190614

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198095500

Utgivningsår: 20130528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Anders Kaliff, Terje Oestigaard

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789150628326

Utgivningsår: 20200902

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150618693

Utgivningsår: 20060527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Kim von Hackwitz, Rita Peyroteo-Stjerna

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Landskapsarkeologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: döden
Ancient Death Ways – proceedings of the workshop on archaeology and mortuary practices, contains articles of the work in progress presented and discussed at the Ancient Death Ways 2013 meeting, which was organised around three main themes: current research, landscapes of death, and defining death. The diversity…
Köp här

Isbn: 9789150624465

Utgivningsår: 20150521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Camilla Forsman, Helena Victor

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Sommaränge skog togs i bruk under senneolitikum. Redan då brände man sina döda, något man fortsatte med under hela bronsåldern. Kanske var kremering vanligare under perioden än vi tidigare trott. Den dödsuppfattning man hade skiljde sig säkerligen mycket från dagens, exempelvis deponerade man oftast mycket små mängder…
Köp här

Isbn: 9789197599474

Utgivningsår: 20070528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Anders Kaliff, Terje Oestigaard

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
Famous yet forgotten, the monumental site of Haga just outside Uppsala is mainly associated with the Viking King Bjorn, though it is in fact the richest Bronze-Age grave in Sweden. The deceased was cremated and buried in an oak-log coffin, together with almost a third of all of Sweden’s Bronze Age gold and gold…
Köp här

Isbn: 9789150627114

Utgivningsår: 20180528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150621822

Utgivningsår: 20110527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150613919

Utgivningsår: 20000527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150607550

Utgivningsår: 19890528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Marilee Wood

Kategorier: Historia och arkeologi
Glass beads comprise the most frequently found evidence of trade between southern Africa and the greater Indian Ocean between the 7th and 16th centuries AD. In this study beads recovered from southern African archaeological sites are organized into series, based on morphology and chemical composition determined by…
Köp här

Isbn: 9789150622614

Utgivningsår: 20110521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Irmgard Hein, Nils Billing, Erika Meyer-Dietrich

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
The pyramids of Ancient Egypt are some of the most prominent and fascinating topics in worldwide archaeology. They give us many occasions for constant re-evaluation. Scientifically the pyramids have been studied and explored since the expedition of Napoleon Bonaparte to Egypt at the end of the 18th century AD. The long…
Köp här

Isbn: 9789155491697

Utgivningsår: 20160527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789150615401

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Karin Ojala

Kategorier: Historia och arkeologi
Sedan tidigt 1900-tal har frågan om kontakter och interaktion under yngre bronsålder mellan Mälardalen och områden österut – särskilt Finland, Baltikum och Ryssland – varit av stor betydelse i den arkeologiska forskningen. De arkeologiska diskussionerna om kontakter mellan “Öst” och…
Köp här

Isbn: 9789150626131

Utgivningsår: 20160528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Patrik Bremdal

Kategorier: Juridik
Demokrati handlar bland annat om att utse vem eller vilka som ska sättas i maktpositioner. Med denna makt följer ansvar. För att utkräva detta krävs dels information om makthavarnas handlande, dels mekanismer för att faktiskt utkräva ansvaret. I avhandlingen visas de verktyg som riksdagsledamöterna har till sitt…
Köp här

Isbn: 9789150622102

Utgivningsår: 20110509

Utgivare: Uppsala universitet

Mediatyp: BC

av: Anna Karlström

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This thesis is about the heritage in Vientiane. In an attempt to go beyond a more traditional descriptive approach, the study aims at bringing forward a discussion about the definition, or rather the multiplicity of definitions, of the concept of heritage as such. The unavoidabe tension emanating from a modern western…
Köp här

Isbn: 9789150620771

Utgivningsår: 20090521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150609936

Utgivningsår: 19930527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Kristin Ilves

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Marinarkeologi
There is a tendency in archaeology dealing with watercraft landing sites in a wider context to assume a direct relationship between sites in coastal and shore-bound areas and the practise of landing, without any deeper practical or theoretical exploration of the reality of any such relationship. This problem has its…
Köp här

Isbn: 9789150622850

Utgivningsår: 20120527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Kerstin Höghammar, Brita Alroth, Adam Lindhagen

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Historia och arkeologi
This volume contains 11 articles from an international conference on ancient ports in the Greek and Roman world from the Classical period to Late Antiquity. The Graeco-Roman civilization was, to a large extent, built on a constant flow of people, goods and ideas between various parts of the Mediterranean. this volume…
Köp här

Isbn: 9789155496098

Utgivningsår: 20160521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Patrik Lundh

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
This study treats the function of the military writings of ancient Egypt, from Tuthmosis II to Merenptah (c. 1492-1203 B.C.), using the terms Actor and Event. The texts are analyzed in terms of four categories. The Dominion Records, consists of texts in which the focus is on the disruption of the king’s control,…
Köp här

Isbn: 9789150615463

Utgivningsår: 20020528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150626285

Utgivningsår: 20170528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Martin Berglund

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
När en individ rör sig över gränserna inom EU aktualiseras ofta frågor om hur EU-medlemsstaternas system för individbeskattning förhåller sig till EU-rättens principer om fri rörlighet. Ett grundläggande drag i inkomstskatterätten är att den stat där en person är bosatt (hemviststaten) beskattar personens globala…
Köp här

Isbn: 9789150624175

Utgivningsår: 20141013

Utgivare: Uppsala Universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150620917

Utgivningsår: 20090528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155437022

Utgivningsår: 19960527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150610079

Utgivningsår: 19930521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Christian Isendahl

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Miljöarkeologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
In Andean cognition the embodiment of the past is different from many other ways to spatially relate the position of the body to time. This epistemology is for instance expressed in the Quechua word ñawpa, which signifies that the past is “in front of us;” it is known and can be seen. Seeing and knowing the past in…
Köp här

Isbn: 9789150622898

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: John Ljungkvist

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Mälarregionens yngre järnålder har lämnat många spår i landskapet efter ett övre samhällsskikt. Denna grupp avgränsade sig medvetet och tydligt mot det övriga samhället med större gårdshus, monumentala och rikt utrustade gr·avar och kontroll över en stor del av det specialiserade hantverket. Den har uppenbara…
Köp här

Isbn: 9789162867560

Utgivningsår: 20060527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150616187

Utgivningsår: 20030528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150627077

Utgivningsår: 20180521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Carl Frängsmyr

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Volym 1. År 1852 utfärdades nya statuter för de båda universiteten i Uppsala och Lund. Under de följande decennierna följde nya genomgripande reformer i snabb takt. Perioden fram till 1916 kan karakteriseras som en omvandlingsprocess utan motsvarighet i universitetets äldre historia: den akademiska jurisdiktionen…
Köp här

Isbn: 9789155478346

Utgivningsår: 20101008

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Carl-Gösta Ojala

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Isbn: 9789150620962

Utgivningsår: 20090528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789155438111

Utgivningsår: 19960527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150610376

Utgivningsår: 19940527

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BC

av: Anneli Ekblom, Michel Notelid

Kategorier: Arkeologi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Historia och arkeologi Landskapsarkeologi Miljön
Även miljön har en historia och denna historia har stor relevans för hållbarhetsfrågor idag. Genom att följa ekologiska skeenden och debatter kring miljöfrågor historiskt närmar sig studenter och forskare här frågor kring miljö, ekonomi och social rättvisa. Texterna följer förteelser eller olika debatter genom tid…
Köp här

Isbn: 9789150623208

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB

av: Maria Petersson

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi
Syftet med detta arbete är att analysera och beskriva djurhållningen under yngre bronsålder och äldre järnålder med utgångspunkt i ett mångfacetterat arkeologiskt material. Östergötland och särskilt trakten kring Västerstad i landskapets västra del står i fokus. Den inriktning människorna har haft på boskapsskötseln…
Köp här

Isbn: 9789172094147

Utgivningsår: 20060528

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mediatyp: BB