Bläddra
Sökresultat för Anders Henriksson... Rensa filter?

av: Anders Henriksson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Synpunkt är en serie basläromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Synpunkt Naturkunskap 1a1+1b, lärarwebb är lärarens komplement till Synpunkt Naturkunskap 1a1, elevbok och Synpunkt Naturkunskap 1b, elevbok. Denna lärarwebb innehåller allt som finns i Synpunkt Naturkunskap 1a1+1b,…
Köp här

Isbn: 9789140677167

Utgivningsår: 20110922

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Iris Biologi 2 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Iris Biologi 2. Här finns bland annat animationer där rörliga bilder i kombination med berättarröst underlättar inlärningen och ett stort antal interaktiva, självrättande frågor.
Köp här

Isbn: 9789140685599

Utgivningsår: 20150113

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

I Naturkunskap A utgår författaren från olika ekosystem och beskriver miljöproblem i anslutning till dessa. I Naturkunskap A Bas beskrivs miljöproblemen mer sammanhängande i ett enda kapitel. Basboken är dessutom något bantad när det gäller mängden fakta. Det ger utrymme för luftigare layout och ökad tillgänglighet.…
Köp här

Isbn: 9789140644664

Utgivningsår: 20041028

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Anders Henriksson, Annika Johansson, Erik Zetterberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Syntes är ett heltäckande digitalt läromedel i kemi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Syntes Kemi 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och…
Köp här

Isbn: 9789140684059

Utgivningsår: 20130826

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Syntes Kemi 1 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Syntes Kemi 1. Webben innehåller animerade teorigenomgångar med berättarröst som kan utnyttjas som introduktion till kapitlet eller som avslutande sammanfattning. Ett stort antal interaktiva, självrättande frågor…
Köp här

Isbn: 9789140686947

Utgivningsår: 20140214

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I lärarhandledningen till Syntes A finns elevexperiment, demonstrationsförsök, fördjupningsuppgifter samt underlag till overheadbilder. Innehållet bygger till stora delar på innehållet i A-delen av Kemipärmen A+B. Syntes A Lärarhandledning följer dock den nya kapitelindelningen i Syntes A och har bl.a. fler “kurs…
Köp här

Isbn: 9789140648815

Utgivningsår: 20070627

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Anders Henriksson

Synpunkt är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Synpunkt 1a1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och introduktionsfilmer som ger en…
Köp här

Isbn: 9789140679796

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

MAKRO Biologi Lärarpärm kompletterar MAKRO Biologi 7-9 faktabok med övningar för den experimentella delen av undervisningen. I Lärarpärmen ingår laborationer, exkursionsförslag och repetitionsuppgifter. I pärmen finns också svar till faktabokens “Fundera-” och “Klarar du…
Köp här

Isbn: 9789140673954

Utgivningsår: 20110530

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Anders Henriksson, Annika Johansson, Erik Zetterberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Syntes är ett heltäckande digitalt läromedel i kemi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Syntes Kemi 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och…
Köp här

Isbn: 9789140679727

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Synpunkt A är kursbok till Naturkunskap A (50 p). Boken hjälper oss att se aktuella samhällsfrågor ur ett naturvetenskapligt perspektiv. Det är viktigt när vi formar våra egna synpunkter om t.ex. miljöproblem.
Köp här

Isbn: 9789140648822

Utgivningsår: 20061013

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Anders Henriksson

Som stöd för läraren finns texter på cd-skivan till de långa bildspelen. Samma texter utgör speakermanus till de webblektioner som finns på Synpunkt A Webb. Cd-skivan ingår i OH-pärmen men kan också köpas separat.
Köp här

Isbn: 9789140648839

Utgivningsår: 20061013

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Anders Henriksson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Syntes Kemi 2 Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken Syntes Kemi 2. Lärarwebben innehåller samma komponenter som finns i Syntes Kemi 2 Elevwebb, men därutöver också en bildbank med bilder ur faktaboken lämpliga att projicera i klassrummet som underlag…
Köp här

Isbn: 9789140681577

Utgivningsår: 20121214

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Iris Biologi 2 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen Biologi 2. Det ger en modern och innehållsrik framställning av ett vetenskapsfält i snabb utveckling. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Iris Biologi 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet tar…
Köp här

Isbn: 9789140684097

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson, Charlotte Bosson

Iris Biologi 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för gymnasiekursen Biologi 1. Det ger en modern och innehållsrik framställning av ett vetenskapsfält i snabb utveckling. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Iris Biologi 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här…
Köp här

Isbn: 9789140679758

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Syntes B är kursbok till Kemi B (100 p). Liksom i A-boken görs kemin lättillgänglig genom författarens förmåga att kombinera text med ett pedagogiskt “bildspråk”. Texten varvas dessutom med lösta exempeluppgifter och intresseväckande utblickar. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Jämfört med boken…
Köp här

Isbn: 9789140650283

Utgivningsår: 20080122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Anders Henriksson

Gleerups biologi 7–9 är ett heltäckande digitalt läromedel, utformat efter Lgr 11och uppbyggt utifrån kursplanen. Innehållet bygger på den populära serien Titano.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Miljöfrågor sätts i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. Ett lättfattligt språk och…
Köp här

Isbn: 9789140682413

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Helena Bellardini, Anders Henriksson, Michail Tonkonogi

Testa dina gränser och din hälsa! Tester och mätmetoder för idrott och hälsa är en gedigen sammanställning av kunskap och erfarenhet inom det humanbiologiska området. Boken innehåller mer än 130 olika tester och mätmetoder och hjälper dig att få svar på bland annat följande frågor: Har önskade träningseffekter…
Köp här

Isbn: 9789185433131

Utgivningsår: 20090212

Utgivare: SISU Idrottsböcker

Mediatyp: BC

av: Anders Henriksson

I lärarhandledningen till Syntes B finns riskbedömda laborationer, demonstrationsförsök, instuderingsuppgifter med svar, korsord samt underlag till overheadbilder. Innehållet bygger till stora delar på innehållet i B-delen av Kemipärmen Kurs A + B. Sidorna i häftet får kopieras fritt inom skolenheten.
Köp här

Isbn: 9789140650306

Utgivningsår: 20090220

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Anders Henriksson, Annika Johansson, Erik Zetterberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Syntes är ett heltäckande digitalt läromedel i kemi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Syntes Kemi 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och…
Köp här

Isbn: 9789140684028

Utgivningsår: 20130826

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Synpunkt är ett Gy 2011-anpassat läromedel i naturkunskap som inspirerar eleverna att ta ställning och aktivt söka kunskap. Synpunkt Lärar- och elevwebb är en kompletterande webbtjänst till kursböckerna Synpunkt 1b, 100 p och Synpunkt 1a1, 50 p. Elevdelen innehåller introduktionsfilmer som ger…
Köp här

Isbn: 9789140675477

Utgivningsår: 20110923

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Med Synpunkt Elev- och lärarwebbar kan du variera undervisningen och låta eleverna träna vidare hemma. Filmade webblektioner, en generös bildbank, självrättande frågor och kul korsord – i läromedelsewebben hittar både du och dina elever massor av inspirerande material Webbtjänsterna når ni från vilken dator…
Köp här

Isbn: 9789140685285

Utgivningsår: 20140214

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Helena Bellardini, Anders Henriksson, Michail Tonkonogi

Kategorier: Biomekanik, kinesiologi Fysiologi Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Varför testa? Att som tränare eller idrottslärare testa andras fysiska kvaliteter kan ha många syften. Det kan vara av värde att se utveckling över lång tid, att utvärdera om en viss åtgärd eller förändring i träningen har haft effekt, eller varför inte bara använda ett test som motivationshöjande feedback. Urval av…
Köp här

Isbn: 9789186323882

Utgivningsår: 20140101

Utgivare: SISU Idrottsböcker, Holmbergs i Malmö AB

Mediatyp: BE

av: Anders Henriksson, Annika Johansson, Erik Zetterberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Syntes är ett heltäckande digitalt läromedel i kemi för gymnasieskolan i enlighet med styrdokumenten i Gy11. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Syntes Kemi 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och…
Köp här

Isbn: 9789140684042

Utgivningsår: 20130826

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Iris Biologi 2 Lärarwebb är lärarens komplement till den tryckta boken Iris Biologi 2. Lärarwebben innehåller samma komponenter som finns i Iris Biologi 2 Elevwebb, men därutöver också en bildbank med bilder ur faktaboken lämpliga att projicera i klassrummet som…
Köp här

Isbn: 9789140685605

Utgivningsår: 20140130

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Naturkunskap A är Sveriges mest använda kursbok till Naturkunskap A, 50 poäng. Boken är både matnyttig, engagerande och lättillgänglig. En orsak till bokens popularitet är att miljöfrågor presenteras på ett hoppingivande sätt. Den beskriver framgångsrika miljövårdsinsatser såväl som miljöproblem. Läsaren vägleds genom…
Köp här

Isbn: 9789140634191

Utgivningsår: 20000225

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Anders Henriksson

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Synpunkt är heltäckande digitala läromedel för gymnasieskolans kurser i naturkunskap. Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Synpunkt 1b får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här varvas lättillgängliga texter med självrättande frågor och introduktionsfilmer som ger en…
Köp här

Isbn: 9789140679826

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Anders Henriksson

Nya TitaNO-serien sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle genom det återkommande avsnittet Hållbar utveckling. För att träna förmågorna innehåller TitaNO innehållsfrågor, fördjupningsuppgifter och diskussionsfrågor med samhällsanknytning. Lärarmaterialet innehåller en…
Köp här

Isbn: 9789140682475

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB