Bläddra
Sökresultat för Jure Förlag... Rensa filter?

av: Jesper Johansson

Kategorier: Juridik
Europeiska unionens domstol har i knappt två hundra mål ställts inför frågan om en medlemsstats materiella regler för direkt beskattning är förenliga med de grundläggande friheterna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I sådana mål kan dess tillvägagångssätt beskrivas som en process i tre huvudsakliga…
Köp här

Isbn: 9789172236363

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Petter Asp

The Lisbon Treaty brought new challenges to the criminal law cooperation within the EU: criminal law issues were transferred from the Member States to the EU, bringing about several questions as regards the substantive criminal law. This book aims at analysing these issues and thereby providing a more comprehensive…
Köp här

Isbn: 9789185985036

Utgivningsår: 20130110

Utgivare: Jure Förlag, Universitetsservice AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Julius, Jori Munukki, Haymanot Baheru

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna antologi har tagits fram inom ramen för Hyresrättsliga diskussionsklubbens (HDK) verksamhet. Artiklarna behandlar olika aspekter av den bostadsrättsliga regleringen vid upplåtelse respektive överlåtelse av bostadsrätt. Rättsområdet är komplicerat och gällande lagstiftning är svårtillämpad särskilt i fråga om…
Köp här

Isbn: 9789172237643

Utgivningsår: 20190509

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Annica Galfvensjö

Boken ”Rekrytering” ger dig de råd och verktyg du behöver för att på ett klokt och respektfullt sätt hantera rekryteringsprocessen från arbetsanalys till intervjuteknik, referenstagning och utvärdering. Ur innehållet: Rätt person på rätt plats Arbetsanalys och personprofil Annonsering Att gallra…
Köp här

Isbn: 9789172232600

Utgivningsår: 20060925

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Eric Carlsson, Lars Lundmark

Köp här

Isbn: 9789172232754

Utgivningsår: 20070312

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Börje Wallin

Kategorier: Navigation och sjömanskap Skeppsbyggnadsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Transportteknik
Nu utkommer en utökad och omarbetad andra upplaga av “Radar i skärgården”. Boken är utökad med 13 sidor. Boken är avsedd både som läro- och handbok för den som vill kunna behärska radarn vid navigering inomskärs. Boken är försedd med utförliga illustrationer i färg samt ett omfattande sakregister. Börje…
Köp här

Isbn: 9789172234048

Utgivningsår: 20100604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Hugo Tiberg, Mattias Widlund

This book provides a collection of Maritime and Port Security legislation applicable to Swedish ships, port facilities and ports, as well as to foreign ships sailing in Swedish waters. Contents – Regulation (EC) No 725/2004 – SOLAS 74 Chapter XI-2 – Part A of the ISPS Code – Part B of the ISPS Code – Act (2004:487) on…
Köp här

Isbn: 9789172234833

Utgivningsår: 20120302

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Olle Nordberg

Kategorier: Juridik Miljö-, transport- och planeringsrätt Särskilda rättsområden
Boken behandlar de regler utanför PBL som är väsentliga vid markanvändning och byggande. Det gäller bland annat miljökonsekvensbeskrivningar, områdesskydd, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet men likaså allmänna vattentjänster, byggande av vägar, byggnadsminnen och fornlämningar. Syftet med boken är att ge en…
Köp här

Isbn: 9789172235618

Utgivningsår: 20140331

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172233362

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Wennström

Alla klagar på polisen. Justitieministern har uttryckt sin besvikelse. Rikspolischefen har ägnat sig åt självspäkning. Politikerna talar i katastroftermer: Polisen presterar för dåligt! En fråga ställs gång på gång, varför går det inte att styra polisen? Räddningen har från politiskt håll ansetts vara en…
Köp här

Isbn: 9789172235694

Utgivningsår: 20140616

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Lagstiftning om underhållning och media Marknadsrätt Särskilda rättsområden
I samband med att Marknadsdomstolen upphörde den 31 augusti 2016 beslutade domstolen tillsammans med Institutet för immaterial- och marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM) att utge en minnesskrift som belyser hur marknadsrätten utvecklats under de drygt fyra decennier som domstolen varit verksam. Boken…
Köp här

Isbn: 9789172236653

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Johan Schelin, Robert Severin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Transportindustri
I Författningssamling för den svenska sjöfarten återges ett antal centrala sjörättsliga författningar bl.a. sjölagen och fartygssäkerhetslagen. Boken är avsedd både för dem som arbetar inom sjöfarten och som studielitteratur. Författningssamlingen är tänkt att användas tillsammans med Sjötrafikföreskrifter m.m. som…
Köp här

Isbn: 9789172236660

Utgivningsår: 20170120

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Petter Asp, Nikolaos Bitzilekis, Sergiu Bogdan, Thomas Elholm, Luigi Foffani, Dan Frände, Helmut Fuchs, Dan Helenius, Maria Kaiafa-Gbandi, Jocelyne Leblois-Happe, Adán Nieto-Martín, Helmut Satzger, Annika Souminen, Elisavet Symeonidou-Kastanidou, Ingeborg Zerbes, Frank Zimmermann

The European Criminal Policy Initiative (ECPI) proudly presents this volume, which contains “A Manifesto on European Criminal Procedure Law” in five different language versions (English, German, Spanish, Italian and Romanian) as well as short explanatory articles written by members of the ECPI. The…
Köp här

Isbn: 9789185985067

Utgivningsår: 20140811

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Christina Ramberg

Kategorier: Juridik
Denna bok är av kåserande karaktär. Med utgångspunkt i anekdoter om författarens egna och kollegors dyrköpta erfarenheter behandlas olika konkreta och praktiska problem, t.ex. för vilken målgrupp man skriver, hur man tillämpar juridisk metod, fotnotsstrategier, samspelet med handledaren och hur man kan hantera känslor…
Köp här

Isbn: 9789172231894

Utgivningsår: 20031121

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Svante O. Johansson

Transporträtten har på senare tid fått en ökad betydelse, mycket beroende på det allt intensivare handelsutbytet mellan olika delar av världen. Affärsmän måste noga beakta risken, både för skador på, eller förlust av, fartyg och andra transportmedel, såväl som den last som medförs. Syftet med transportförsäkring är…
Köp här

Isbn: 9789172233386

Utgivningsår: 20081015

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Olof Jönsson, Johanna Paues Darlington

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Det är inte så svårt som man kan tro att baka knäckebröd. Det är faktiskt enkelt, och fort går det också. Olof Jönsson är bagaren med passion för Sveriges mest älskade bröd. Han brinner för att fler ska våga baka eget hårt bröd och här delar han med sig av sina bästa och mest älskade knäckebrödsrecept – allt från…
Köp här

Isbn: 9789172234413

Utgivningsår: 20111213

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Jack Ågren

Kategorier: Domar och straff Juridik Särskilda rättsområden Straffprocess Straffrätt och straffprocess
Inom ramen för vårt svenska straffsystem finns utrymme för att i lindrande riktning ta olika hänsyn. De omständigheter som denna doktorsavhandling tar sikte på återfinns i bestämmelsen i BrB 29:5 och benämns billighetsskäl, eller billighetshänsyn. Karakteristiskt för billighetsskälen är att de har att göra med…
Köp här

Isbn: 9789172235137

Utgivningsår: 20130313

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789172235915

Utgivningsår: 20141030

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Henric Falkman

Kategorier: Finansrätt Försäkringsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Verksamheten i försäkringsbolag har länge ansetts vara av särskild betydelse för både enskilda och samhälle. Samtidigt är verksamheten komplex till sin natur och förenad med speciella risker. Försäkringskunder agerar ofta på grundval av bristfälliga kunskaper rörande dels egenskaperna hos olika försäkringsprodukter,…
Köp här

Isbn: 9789172233942

Utgivningsår: 20100628

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Mårten Schultz, Ulf Bernitz, Caroline Carlson, Lars Heuman, Eiríkur Jónsson, Fredric Korling, Göran Millqvist, Jori Munukka, Marcus Radetzki, Mårten Schultz, Teresa Simon-Almendal, Gustaf Sjöberg, Jessika van der Sluijs, Ben Staveley, Jessika Östberg, Lars Pehrson

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Finansrätt Juridik Kapitalmarknadsrätt och värdepappersrätt Särskilda rättsområden
I denna volym finns uppsatser från många av den kommersiella rättens områden. Här finns europarätt, avtalsrätt, köprätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, skatterätt, finansmarknadsrätt, associationsrätt, insolvensrätt, sakrätt, samt, inom den kommersiella rätten, interdisciplinära ämnen representerade. Stockholm…
Köp här

Isbn: 9789172235007

Utgivningsår: 20121211

Utgivare: Jure Förlag, Elanders Sverige AB/eddy.se ab

Mediatyp: BC

av: Hans Ragnemalm

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Förvaltningsprocessrätten är den del av juridiken som behandlar handläggningen av ärenden hos offentliga förvaltningsorgan. Man kan också säga, att termen förvaltningsprocessrätt sammanfattar det komplex av formföreskrifter och allmänna principer som är knutet till det administrativa…
Köp här

Isbn: 9789172235908

Utgivningsår: 20141104

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Adriana Krzymowska

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inom inkomstslaget kapital beskattas två typer av inkomster: de löpande inkomsterna (så som räntor, utdelningar m.m.) och kapitalvinster. Lagstiftaren har utgått från att värdeförändringar ska tas upp till beskattning när de ger ökad skatteförmåga, vilket har ansetts ske vid avyttring. Endast sådana överlåtelser eller…
Köp här

Isbn: 9789172237148

Utgivningsår: 20180210

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Krikström, Lennart Johansson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Ordning och säkerhet i domstol – en handbok är en praktiskt inriktad vägledning i frågor som rör ordning och säkerhet i domstol. Boken behandlar ett flertal situationer som kan vara svåra att hantera i den dömande verksamheten och som inte alltid är uttryckligen reglerade i lag eller belysta i rättspraxis eller annan…
Köp här

Isbn: 9789172237032

Utgivningsår: 20180208

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Sjötrafikföreskrifter m.m. 2019 innehåller de Internationella sjövägsreglerna, svenska föreskrifter om sjövägsregler och andra relevanta författningar med kommentarer om bl.a. hur dessa regler tolkas av domstolarna. Dessutom återges information om utmärkning och sjövägmärken m.m. Syftet med boken är att tillhandahålla…
Köp här

Isbn: 9789172237438

Utgivningsår: 20190225

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172232389

Utgivningsår: 20051108

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172232372

Utgivningsår: 20050825

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172233751

Utgivningsår: 20090922

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Företagare eller konsument? Det är den frågeställning som utgör huvudfrågan i denna bok. I första hand behandlas huvudregeln för bestämningen av skattesubjektet enligt mervärdesskattelagen (1994:200). Analysen gäller huruvida den bestämningen är EU-konform. Problemet som föreligger därvidlag är att mervärdesskattelagen…
Köp här

Isbn: 9789172234635

Utgivningsår: 20111117

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Erik Danhard

Kategorier: Finansrätt Juridik Konkursrätt och insolvensrätt Särskilda rättsområden
KonkursArbetsrätt – femte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som…
Köp här

Isbn: 9789172235403

Utgivningsår: 20131130

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BB

av: Marianne Levin, Hanna Nilsson

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Det finns förvånansvärt nog ingen sammanställning över de många rättsliga problem som dyker upp i samband med läkemedel och immaterialrätter. Den här boken råder i viss mån bot på det förhållandet med ett antal uppsatser om en mängd läkemedelsrelaterade immaterialrättsproblem från patentkravsformulering via användning…
Köp här

Isbn: 9789172233119

Utgivningsår: 20080114

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Pernilla Leviner

Kategorier: Barnskydd Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Lever Sverige upp till Barnkonventionens krav i fråga om barns rätt till skydd mot brott och utsatthet i sina hemmiljöer? Har socialtjänsten som ytterst ansvarig barnskyddsmyndighet de rättsliga förutsättningarna att skydda barn? Hur förhåller sig föräldrars rätt som vårdnadshavare och rätt till privat- och familjeliv…
Köp här

Isbn: 9789172234215

Utgivningsår: 20110503

Utgivare: Jure Förlag, Elanders

Mediatyp: BC

av: Katinka Svanberg

Kategorier: Juridik
Denna bok undersöker hur FN:s säkerhetsråd har ingripit med sin tvångsmakt under kapitel VII i FN-stadgan för att stärka en framväxande norm om demokrati inom folkrätten. Centrala teman är säkerhetsrådets behörighet enligt FN-stadgan, principen om folkens rätt till självbestämmande och frågan om det därur utvecklats en…
Köp här

Isbn: 9789172235342

Utgivningsår: 20140403

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Rolf Ihre

Kategorier: Internationell rätt Internationell rätt: transport, kommunikation och handel Internationell sjörätt Juridik
Denna bok kan ses som en fjärde upplaga av Handbok i sjörätt som i sin tur baserade sig på de tidigare utgivna böckerna Sjöfraktavtal, Sjöansvar och Lastägarrätt. Boken är avsedd som handbok för befäl i handelsfartyg, för de personer som i olika landbaserade befattningar kommer i kontakt med den kommersiella sjöfarten…
Köp här

Isbn: 9789172236417

Utgivningsår: 20160210

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Daniel Hult

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Under 1900-talets senare del har det pågått en tydlig privatiseringstrend i Sverige. Många verksamhetsområden vilka tidigare har bedrivits som statliga eller kommunala förvaltningar bedrivs numera i bolagsform. Utvecklingen har dock inte medfört minskad reglering: användningen av lagstiftning som styrmedel har i…
Köp här

Isbn: 9789172236257

Utgivningsår: 20150914

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Hans Blix, Lars Anell, Ove Bring, Hans Corell, Katarina Engberg, Lars-Göran Engfeldt, Sven Hirdman, Britt Marie Mattsson, Henrik Salander, Björn Skala, Michael Sohlman

Kategorier: Internationella relationer Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hans Blix, en av Sveriges internationellt mest kända folkrättsjurister och mest framstående ämbetsmän, med åtskilliga viktiga nationella och internationella uppdrag, fyllde 85 år i juni 2013. Med anledning av detta hölls ett seminarium i Utrikespolitiska Institutets lokaler i Stockholm den 10 september 2013 där vänner…
Köp här

Isbn: 9789185985050

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Jure Förlag, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Bertil Bengtsson, Harald Ullman, Sven Unger

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Civilrättsliga åtgärder Juridik Kontraktsrätt och avtalsrätt Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
ALLEHANDA OM SKADESTÅND I AVTALSFÖRHÅLLANDEN behandlar ett urval av frågor som bedömts vara av praktiskt intresse. Boken är avsedd att vara en hjälpreda i några av de mångahanda situationer som en stackars jurist kan ställas inför – eller, ännu värre, hamna i. Här behandlas bl.a. kontraktsansvarets särart, skadestånd…
Köp här

Isbn: 9789172237674

Utgivningsår: 20190604

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Gustaf Wall

Kategorier: Juridik
Denna studie behandlar förvaltningsbeslutens bindande kraft (rättskraft) och den offentliga förvaltningens möjligheter eller skyldigheter att pröva beslut på nytt (korrektiv). Det är nu ett tag sedan detta område utforskades djupare i ett rättsvetenskapligt sammanhang. Svensk förvaltningsrätt har dock de senaste…
Köp här

Isbn: 9789150623932

Utgivningsår: 20140428

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Mårten Schultz

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. Denna doktorsavhandling…
Köp här

Isbn: 9789172232761

Utgivningsår: 20070205

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren

Köp här

Isbn: 9789172232907

Utgivningsår: 20070917

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Magnus Lindgren, Peter Strandell

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Brottsorsaker och brottsförebyggande Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Trots de senaste årens intensiva arbete med att förebygga brott i nära relationer drabbas fortfarande många kvinnor av brott av en man som de har eller har haft en nära relation med. Det yttersta misslyckandet för samhället och för rättsväsendet är att det i Sverige varje år dödas cirka 13 till 20 kvinnor av en…
Köp här

Isbn: 9789172234123

Utgivningsår: 20100623

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC