Bläddra
Sökresultat för Gleerups Utbildning AB... Rensa filter?

av: Bok & Webb

Antologi 1 En antologi i pocketformat. Enkelt och billigt. Dessutom en fullödig resa genom litteraturen, från Homeros till Tranströmer. Upplägget är kronologiskt och varje utdrag introduceras med en kort presentation som sätter texten i sitt sammanhang. Textnära frågor, diskussionsfrågor och skrivuppgifter hittar du…
Köp här

Isbn: 9789140660336

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anna-Lena Stenlund

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Vård- och omsorgsarbete 2 täcker in hela kursen Vård- och omsorgsarbete 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. I Vård- och omsorgsarbete 2, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket.…
Köp här

Isbn: 9789140695413

Utgivningsår: 20180626

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Annie Hjort Pedersen

Skriv! Nu blir det lätt att använda interaktiv whiteboard i undervisningen! Skriv! Bokstäver används när eleverna ska öva sig på bokstavsskrivning. Boken övar elevernas färdigheter i handskrivning. Eleverna arbetar både med bokstävernas grundformer, skrivriktning, inbördes höjdförhållanden och passande avstånd mellan…
Köp här

Isbn: 9789140664754

Utgivningsår: 20080929

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Maria Eliasson, Gunilla Nolervik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: samhällskunskap och social omsorg Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Kompass är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasiet. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel. Kompass till samhällskunskap 100, elevbok är avsedd för gymnasiekursen Samhällskunskap 1b. Det pedagogiska och tydliga upplägget gör den särskilt lämplig för alla elever på yrkesförberedande…
Köp här

Isbn: 9789140675323

Utgivningsår: 20110530

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Erik Öman, Eva Lundberg, Michael Pauli

LEX är en serie heltäckande digitala läromedel för gymnasiets kurser i juridik.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Lex Affärsjuridik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Här behandlas de rättsområden som är viktiga ur ett företagsperspektiv, såsom associationsrätt,…
Köp här

Isbn: 9789140684653

Utgivningsår: 20130809

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Katrin Byréus, Kjell Snickars

Leka lätt! underlättar för dig som arbetar inom skola och fritids att få igång elever och vuxna i lekar och aktiviteter. Du får dessutom kunskap om ledarrollen, lekteori och s.k. vinna/vinna lekar. Aktiviteter som presenteras i Leka lätt! kan med fördel användas på rasten, under en lektion eller som en inledning till…
Köp här

Isbn: 9789140652669

Utgivningsår: 20041122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Ragnar Danielsson, Gert Gabrielsson, Bengt Löfstrand

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
CordaNova är en läromedelsserie framtagen för de fyra delkurserna i matematik på grundläggande vuxenutbildning. Serien passar också utmärkt för gymnasieskolans introduktionsprogram samt för nyanlända i grundskolan och andra kurser i grundläggande matematik. Vi har tagit det bästa från den populära serien Corda och…
Köp här

Isbn: 9789140696908

Utgivningsår: 20171220

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Curt Öreberg

I Talriket inleds varje kapitel med en saga i form av serierutor.  Efter sagan följer ett noggrant strukturerat kapitel där eleverna får lära sig att bearbeta numeriska mönster och sammanhang.  Arbetsgången bygger på små steg. I steg 1 presenteras ett nytt moment, i steg 2 görs ett test var eleven står och i…
Köp här

Isbn: 9789140613189

Utgivningsår: 19910320

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Jeremy Hanson, Birgitta Dalin, Kerstin Tuthill

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Stepping Stone är en serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning och även för ungdomar som inte har läst eller inte behärskar grundskolans kurs. Läromedlet kan med fördel också användas på gymnasiets introduktionsprogram eller för undervisning av nyanlända eller sent anlända elever på högstadiet.…
Köp här

Isbn: 9789140682772

Utgivningsår: 20130731

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Merete M Mørch (red.), Nicole K Rosenberg (red.)

Inom den kognitiva terapin står tänkande och individens samspel med omgivningen i centrum. Terapin har en pedagogisk prägel, bygger på ett öppet samarbete mellan terapeut och patient och kan användas vid både lättare och svårare psykopatologi, på sjukhus, på andra institutioner och i privatpraktik. Boken inleds med en…
Köp här

Isbn: 9789140647610

Utgivningsår: 20060622

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Elsebeth Jensen (red.), Ole Løw (red.)

Lärare måste utöva sitt pedagogiska ledarskap med omsorg och eftertanke. Som vuxna befinner de sig i en maktposition i förhållande till de barn och unga som de undervisar. Med denna position följer ett stort ansvar för att skapa en god lärmiljö. Det är en av anledningarna till att pedagogiskt ledarskap är ett viktigt…
Köp här

Isbn: 9789140672384

Utgivningsår: 20110103

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Hans Olofsson, Rolf Uppström

Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7–9, framtagen utifrån Lgr 11. Till varje ämne: geografi, historia, religion och samhällskunskap, finns en komplett stadiebok, en välfylld elevwebb och en praktisk, digital lärarhandledning i form en lärarwebb. Utkik religion innehåller tolv kapitel:Religionskunskap – Att…
Köp här

Isbn: 9789140677037

Utgivningsår: 20141012

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Magnus Johansson, Maria Wadenius

Reparationskurs är en serie kopieringspärmar i svenska med extra träning för elever som riskerar att inte nå eller inte har nått målen för årskurs 9. Serien består av Reparationskurs Läsa, Reparationskurs Skriva samt Reparationskurs Ord.  Reparationskurs Läsa Kopieringspärm innehåller specialskrivna texter, både…
Köp här

Isbn: 9789140656100

Utgivningsår: 20080311

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av: Anne-Marie Bryntse, Anita Palmkvist

Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1. Grundmaterialet för fsk är Trulle Storbildbok, Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC, Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Övrigt material är Trulletrallar, Trulleteater, Räkna med Trulle, Testa språket med Trulle,…
Köp här

Isbn: 9789140622853

Utgivningsår: 19960223

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ninni Wahlström

Kategorier: Läroplaner och kursplaner Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Läroplansteori och didaktik är två delar av det vetenskapliga ämnet pedagogik. Läroplansteorins grundläggande fråga är ”Vad räknas som kunskap?”.  Det är en fråga som alltid är aktuell, oftast väcker känslor och som aldrig kommer att få ett slutgiltigt svar, den är ständigt utsatt för omprövning och debatt. Hur…
Köp här

Isbn: 9789140687135

Utgivningsår: 20150408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Tove Phillips

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Pedagogiskt ledarskap innehåller sex teman: Teorier om ledarskapLedarens betydelseLedarskap och genusKonflikterPlanera, genomföra och utvärderaInteraktion och…
Köp här

Isbn: 9789140694218

Utgivningsår: 20170811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Bok & Webb

B-kursens båda delar ryms i ett och samma läromedel, eftersom båda har så mycket att ge varandra. I boken Full fart – Svenska B finns det förutom litteraturhistoria med de viktiga epokerna även olika lästeman och kapitel som hjälper eleverna att utveckla sina färdigheter att tala och skriva. Som avslutning finns…
Köp här

Isbn: 9789140660091

Utgivningsår: 20041122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Kjell Anund

Prestanda Kursprov Fordonsteknik Introduktion nivå 1 är ett av tre prov för gymnasiekursen Fordonsteknik Introduktion. Det finns tre prov för kursen varav Nivå 1 är det första. Varje nivå beställs med eget ISBN-nummer. Proven för kursen är alltså uppdelat i tre svårighetsnivåer, men ska ändå ses som en helhet. Nivå 2…
Köp här

Isbn: 9789140676405

Utgivningsår: 20120113

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ragnild Söderbergh

Läsa och skriva får barn lära sig i skolan, genom formell undervisning. Tala lär de sig däremot själva helt utan formell undervisning, från späda år och i den vardagliga samvaron med vuxna och andra barn. Tidigare gjorde man inte denna skillnad: en metod att låta små barn lära sig läsa själva i lekfullt samspel…
Köp här

Isbn: 9789140664235

Utgivningsår: 20091111

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Sven Larsson

Prestanda Länken 3 Fordonsel och elektronik ingår i en serie faktaböcker för Fordon- och transportprogrammets ämne Personbilsteknik. Serien är indelad enligt branschsystemet för servicelitteratur. Boken kan även användas för eftergymnasiala utbildningar. Länken 3 innehåller allt från grundläggande ellära och…
Köp här

Isbn: 9789140647634

Utgivningsår: 20060503

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Eva Lundberg, Mikael Pauli, Erik Öman

LEX är en serie heltäckande digitala läromedel för gymnasiets kurser i juridik.Aktuellt innehåll med hög kvalitet Med Lex Privatjuridik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet tar upp juridiska områden som familjerätt, hyres- och fastighetsrätt, konsumenträtt och…
Köp här

Isbn: 9789140680082

Utgivningsår: 20120801

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Birgitta Kimber, Birgitta Kimber

Livsviktigt ger dina elever social och emotionell träning – SET. Träning i livskunskap ger en bra start i livet eftersom den sociala och emotionella kompetensen utvecklas. Livsviktigt ger också beredskap att hantera problem med våld, mobbning och nedstämdhet. Elevböckerna och Lärarhandledningarna F-6 är…
Köp här

Isbn: 9789140652744

Utgivningsår: 20090915

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lars Nyström, Hans Nyström, Örjan Nyström, Kerstin Martinsdotter, Karin Sjöberg

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker, kommentarshäften till övningarna, temaböcker och digitala läromedel.  Perspektiv på historien 2-3, elevbok vänder sig i första hand till elever som går på studieförberedande program och…
Köp här

Isbn: 9789140665980

Utgivningsår: 20120622

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Anders Ohlsson

Länken är en serie faktaböcker för fordon- och transportprogrammets ämne personbilsteknik men kan även användas för eftergymnasiala utbildningar. Serien är indelad enligt branschsystemets struktur för servicelitteratur. Länken 2 Motor innehåller nio teman:Konstruktion och tekniska…
Köp här

Isbn: 9789140643605

Utgivningsår: 20040218

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Tove Phillips

Det här är en bok skriven för kursen Människors miljöer . Den handlar om det fascinerande samspelet mellan människorna och deras samhällen. Människors miljöer tar upp ämnen som identitet, socialisation, mänskliga rättigheter och människors olika levnadsvillkor. Boken har en tydlig koppling till kursplanen med ett…
Köp här

Isbn: 9789140672377

Utgivningsår: 20110124

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Gleerups

Iris Biologi 1 Elevwebb är elevens komplement till den tryckta boken Iris Biologi 1.Webben innehåller animationer för att underlätta förståelsen av biologiska skeenden och processer på cell- och molekylnivå. Mitos, meios, DNA-replikation och proteinsyntesen är exempel där rörliga bilder i kombination med berättarröst…
Köp här

Isbn: 9789140681454

Utgivningsår: 20120608

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Linda Gustafsson, Uno Wivast

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Viewpoints är en serie basläromedel för gymnasiets kurser i engelska. För varje kurs finns elevbok, elevwebb, lärarwebb och digitalt läromedel. Viewpoints 2, elevbok riktar sig till elever som läser kurser Engelska 6. Läromedlet består av stimulerande och omväxlande texter av både nya och erkända författare från hela…
Köp här

Isbn: 9789140675255

Utgivningsår: 20120417

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Stefan Nilsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Kommunikationsnät 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen med samma namn. Kommunikationsnät 1 Instuderingsuppgifter är ett häfte med uppgifter kopplade till den tryckta faktaboken. Läromedlet ger en gedigen introduktion till den del inom ämnet installationsteknik som behandlar installation av kabel-tv och…
Köp här

Isbn: 9789140687081

Utgivningsår: 20150629

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ulla Lundström, Maria Bengtsson

Medicin 1+2 är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Medicin 1+2 består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Medicin 1+2 bjuder på ett engagerande innehåll som är enkelt och lustfyllt att ta till sig. Här finns rikligt med illustrationer och pedagogiska bilder som förklarar och…
Köp här

Isbn: 9789140676139

Utgivningsår: 20130412

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Hans Almgren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Alla tiders historia är en klassisk läromedelsserie i historia som har ett lättillgängligt språk och ett pedagogiskt upplägg som levandegör och problematiserar historien. Med ett stort och tydligt fokus på källkritik, historiebruk och historiesyn uppfyller serien alla de krav som ställs i ämnesplanerna. Serien består…
Köp här

Isbn: 9789140675170

Utgivningsår: 20110819

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Karin Danielsson

Nu finns 100 av de fantastiska bilderna på Sveriges djur från Mitt naturbibliotek samlade i boken Djur i Sverige A-Ö. Djuren är placerade i alfabetisk ordning, som i ett lexikon. Alla djur har ett eget uppslag med text på vänstersidan och bild på högersidan. Texterna är mycket lättlästa och lagom faktaspäckade. De tar…
Köp här

Isbn: 9789140664730

Utgivningsår: 20090128

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BB

av: Birgitta Friberg (red.), Ilse Hakvoort (red.)

Konflikter är en naturlig del av skolans vardag – att möta och hantera konflikter kräver däremot specifik kunskap och träning. Om det sociala samspelet i en konflikt hanteras väl kan konflikten vara ett tillfälle att träna sig i att uttrycka sina egna tankar, diskutera olika uppfattningar och tolkningar,…
Köp här

Isbn: 9789140672209

Utgivningsår: 20110120

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Gleerups

Iris Biologi 1 Elev- och Lärarwebb skollicens 12 mån är ett komplement till elevboken Iris Biologi 1. Webbens elevdel innehåller animationer för att underlätta förståelsen av biologiska skeenden och processer på cell- och molekylnivå. Mitos, meios, DNA-replikation och proteinsyntesen är exempel där rörliga bilder…
Köp här

Isbn: 9789140677532

Utgivningsår: 20120608

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av: Lars Nyström, Hans Nyström, Örjan Nyström, Kerstin Martinsdotter, Karin Sjöberg

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: historia Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Perspektiv på historien är en komplett läromedelsserie för undervisningen i historia på gymnasiet enligt kurserna i Gy2011. I serien finns två böcker för kurs 1b, Perspektiv på historien 1b respektive Perspektiv på historien Plus, den senare är den mer omfattande av de två.Perspektiv på historien 1b har en kronologisk…
Köp här

Isbn: 9789140674449

Utgivningsår: 20110519

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jeremy Hanson, Birgitta Dalin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Stepping Stone är en serie basläromedel i engelska för grundläggande vuxenutbildning och även för ungdomar som inte har läst eller inte behärskar grundskolans kurs. Läromedlet kan med fördel också användas på gymnasiets introduktionsprogram eller för undervisning av nyanlända eller sent anlända elever på högstadiet.…
Köp här

Isbn: 9789140679529

Utgivningsår: 20121207

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lena Franzén

Det krävs mycket av en läsare föra tt riktigt förstå budskapet i en text. Man måste till exempel förstå textens ord, men även ha kunskap om hur en text är uppbyggd. I Strategier för läsförståelse finns exempel på konkreta övningar under rubriker som Berättelsestruktur, Läsa och resonera, Ordkunskap, Schema samt…
Köp här

Isbn: 9789140653925

Utgivningsår: 20041122

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av: Ewa Kalea Ekdahl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Arktibus ögon är ett läs- och arbetsmaterial för lågstadiet. Grunden är den gemensamma högläsningen. Därefter kan läraren anpassa undervisningen så som det passar bäst. Elevboken, Min bok, innehåller bland annat uppgifter i lässtrategier, ordförråd, läsförståelse och elevtexter i två nivåer. Lärarhandledningen ger…
Köp här

Isbn: 9789140692559

Utgivningsår: 20161220

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Curt Öreberg

Flex 1, Björn Att observera, jämföra, särskilja föremål, både konkreta och på bild, är steg i den viktiga begreppsbildningen och en nödvändig kunskap för all förståelse för matematik. Barnen påbörjar också arbetet med att lära sig räkneorden (talraden) samt känna igen och räkna med pengar.
Köp här

Isbn: 9789140625137

Utgivningsår: 19970415

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av: Tiia Ojala

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Ny i svenska skolan? Vill du ha ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsmaterial som bygger på genrepedagogik? Språkkraft riktar sig till elever i åk 1-3 som nyligen har kommit till Sverige. För att få en effektiv inlärningsprocess integreras språkundervisningen i ämnesundervisningen med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789140692689

Utgivningsår: 20160825

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Lena Lindh, Boel Söderberg

Eko historia 1 Eko historia 2 Eko historia 3 I Eko historia blandas lättläst faktatext med berättelser och serier som förstärker och sammanfattar historiska skeenden. Uppgifterna i boken bygger på att eleverna ska arbeta aktivt utifrån sina förutsättningar och intressen. Arbetet innehåller t ex faktasökning via…
Köp här

Isbn: 9789140636355

Utgivningsår: 20010405

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH