Upphandling, valfrihet, styrprinciper – i socialtjänsten

Upphandling, valfrihet, styrprinciper – i socialtjänsten