Systemiska perspektiv på socialt arbete – Att begripa komplexiteten bakom sociala fenomen

Systemiska perspektiv på socialt arbete – Att begripa komplexiteten bakom sociala fenomen