Bläddra

Systemiska perspektiv på socialt arbete – Att begripa komplexiteten bakom sociala fenomen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori

Systemiska perspektiv på socialt arbete – Att begripa komplexiteten bakom sociala fenomen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk teori
Köp här

System finns överallt. Vi ingår i system, vi använder system, vi används av system och vi definieras av system. Systembegreppet avser en mängd olika fenomen, från mikroorganismer till världssamhället. Med system menas inom samhällsvetenskapen ”företeelser” som familjen, ekonomin, politiken, vetenskapen, religionen, internet och sociala medier, men också ett rådgivningssamtal med en klient eller ett gräl med kärlekspartnern.

Systemiska perspektiv på socialt arbete visar att man går miste om en hel del utan en grundförståelse i systemteori. Systemteori är en problem- (och lösnings-)orienterad teori och just därför lämplig för yrkes- och forskningsfältet som har med komplexa mellanmänskliga och sociala relationer att göra.

Det teoretiska ramverket som presenteras hjälper oss att studera sociala problem såsom fattigdom, exkludering, ensamhet, våld i nära relationer eller organiserad brottslighet i sin komplexitet och i sina många facetter.

Bokens syfte är att introducera det systemiska tänkandet för studerande inom samhällsvetenskaperna och för de som i sitt yrke arbetar med sociala system, i synnerhet socialarbetare, lärare och terapeuter. Systemteori erbjuder okonventionella, ibland förbryllande, praktikrelevanta insikter om det vardagliga sociala livet, om välfärdsstatens interventionsmöjligheter och samhället som helhet.