Att förstå externredovisning – Faktabok – Begrepp, samband, logik och teknik

Köp här

Att förstå externredovisning – Faktabok – Begrepp, samband, logik och teknik