Bläddra
Sökresultat för Liber... Rensa filter?

av:Sonja Westerblad, Mona Johansson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Varje organisation behöver rutiner för ofta återkommande arbetsuppgifter och regler för hur olika ärenden ska hanteras. Dessa rutiner och regler utgör organisationens administration.Läs merUtmärkande drag– Ett grundläggande och verklighetsnära läromedel– Faktatext, repetitionsfrågor och uppgifter–…
Köp här

Isbn: 9789147113965

Utgivningsår:20130522

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Erik Hall, Dounya Hayyoun, Ingrid Hylander, Semira Vikström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
I den här boken får ni följa med på resan som Visättraskolan har gjort i att gå från en bortvalsskola i kris, till en skola som präglas av kunskap, trygghet och trivsel. Författarna berättar konkret om arbetet med att bygga upp en prioriterad elevhälsa. Du får ta del av framgångsfaktorerna och hur du kan gå från ord…
Köp här

Isbn: 9789147136728

Utgivningsår:20200701

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Marianne Petersson, Mats Wahlberg, Caroline Klingenstierna, Jonas Klingenstierna

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Media studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Information och kommunikation 1 är främst avsedd för kursen med samma namn inom gymnasieskolan. Den kan med fördel även användas i företagsutbildning och av alla som på egen hand vill få grundläggande kunskaper i kommunikation, informationsteknik och administrativa uppgifter. Läromedlet ger en god grundutbildning i…
Köp här

Isbn: 9789147125586

Utgivningsår:20180921

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Hans Borén, Manfred Börner, Anna Johansson, Maud Ragnarsson, Sten-Åke Sundkvist

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: kemi Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Kemiboken 1 – upplaga 5 Med experiment, många vardagsanknytningar och ett sva-anpassat språk får alla elever i gymnasiet en god grund i kemi. Kapitlen inleds med kunskapskraven och de centrala begreppen, som sedan förklaras inne i kapitlet. Uppgifterna, som är förmåge-taggade, syftar till att väcka intresse och…
Köp här

Isbn: 9789147115945

Utgivningsår:20180809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Spännande jättebok som skapar nyfikenhet!Det här är en härlig och fantasieggande kartbok i jätteformat (40 x 58 cm). Den innehåller sju stora kartor på tjocka kartongsidor. Alla rikt illustrerade med djur, naturtillgångar och andra kännetecken för de olika länderna.Läs merDen kan läsas såväl av den storögde treåringen…
Köp här

Isbn: 9789147055463

Utgivningsår:20001123

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av:Marika Nylund Ek

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Läslust och Skrivglädje är en lärarbok som innehåller en variation av lustfyllda berättande och beskrivande texter samt övningar som stöttar och utmanar eleverna i deras läs- och skrivinlärning i åk 1-3. Här finns många kopieringsunderlag. Alla texter och övningar syftar till att utveckla elevernas språk och ordförråd…
Köp här

Isbn: 9789147144532

Utgivningsår:20220119

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Håkan Martinsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Logistik, eller materialadministration som det ibland också kallas, innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är verktyg som…
Köp här

Isbn: 9789147125609

Utgivningsår:20190305

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Peterson, Kerstin Rydén

Kategorier: Språk och lingvistik
Inför det nationella provet!Här har du materialet som testar dina elever i läsförståelse, hörförståelse, skriftliga och muntliga färdigheter samt ordkunskap och grammatik.Läs merGenom materialet synliggörs elevernas styrkor och svagheter i engelska både för dem själva och för dig som lärare. Det är ett…
Köp här

Isbn: 9789147082766

Utgivningsår:20080201

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Lena Vinberg, Magnus Vernersson

Kategorier: Hantverk och handarbete Livsstil, hobby och fritid
Tummen upp! Musik kartläggning åk 6 är en lärarbok som innehåller bedömningsuppgifter för kartläggning av elevernas kunskaper och förmågor utifrån kunskapskraven i Lgr11 åk 6. Till bedömningsuppgifterna som finns i bokens första del hör bedömningsstöd, kartläggningsmatriser och råd inför framåtsyftande arbete med de…
Köp här

Isbn: 9789147127887

Utgivningsår:20180911

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken ger en samlad bild av forskningen kring centrala frågor inom svensk förskola idag. Boken behandlar en rad kunskapsområden:– Svensk förskola i ett internationellt perspektiv– Vad som kännetecknar undervisning i förskolan– Lekens respektive omsorgens betydelse– Likvärdighet inom…
Köp här

Isbn: 9789147133482

Utgivningsår:20200827

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Kristina Olstorpe, Lennart Skoogh

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
En enkel, metodisk inlärningsgång!Småstegsmetoden ger barnen rationella, språkligt förankrade tankemodeller. Serien består av en grundbok och tillhörande övningsbok.Läs merFörsta till Sjätte räkneboken ingår i en serie för hela grundskolan. Övriga delar är Räkneresan för år 4-6 och Möte med matte för år 7-9. De tre…
Köp här

Isbn: 9789121125212

Utgivningsår:19930316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lars-Erik Magnusson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I Hästens exteriör får såväl den hästintresserade allmänheten som alla som ägnar sig åt hästar i professionell yrkesutövning värdefull kunskap om hästens yttre och sambandet med hållbarhet och prestation.Läs merInnehållet presenteras på ett lättillgängligt sätt med utförliga beskrivningar, teckningar och foton av…
Köp här

Isbn: 9789147065882

Utgivningsår:20021015

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Jörgen Gustavsson

Med Libers övningar i engelska: träna inför nationella proven tränar eleven läsa, lyssna, tala och skriva genom olika prov.Läs merI Libers övningar i engelska: träna inför nationella proven finns fyra kompletta prov för Engelska 5 resp Engelska 6. Vart och ett av proven består av fyra delprov som prövar färdigheterna…
Köp här

Isbn: 9789147906437

Utgivningsår:20110923

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

av:Diana Thorzén, Carl E Olivestam, Håkan Thorsén

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Om man ska kunna hjälpa utsatta barn och ungdomar måste man äga självinsikt. Dessutom måste man ha kunskaper om hur man upptäcker dessa gruppers problem och vad som kan ligga bakom problemen. Psykosocialt arbete tar upp allt detta.Läs merPsykosocialt arbete innehåller fyra huvudkapitel som beskriver olika delar av…
Köp här

Isbn: 9789147055296

Utgivningsår:20010509

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunilla Wihlke, Rebecka Schmidt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Olycksfalls- och katastrofmedicin Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Trauma och chock
Att vårda svårt skadade människor ställer höga krav på såväl kompetens inom medicin och omvårdnad som multidisciplinärt samarbete och kommunikation, men också på förmågan att hantera kriser, oro och rädsla hos patienter och närstående. Traumaomvårdnad belyser bland annat skademekanismer, akut omhändertagande,…
Köp här

Isbn: 9789147127818

Utgivningsår:20210129

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Malena Thunström, Carin Lewenhaupt, Claes Sundelin

Kategorier: Medicin och omvårdnad
100 BVC-problem är en handbok och en kompletterande bildatlas i barnhälsovård avsedd för olika vårdutbildningar, inklusive utbildningen i pediatrik för blivande läkare och sjuksköterskor.Läs merDen fungerar också som ett praktiskt stöd i arbetet på barnavårdscentralerna för primärvårdens sjuksköterskor och läkare.…
Köp här

Isbn: 9789163412714

Utgivningsår:19961212

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik
Bedömningsmaterial i svenska och sva åk 7-9 är just vad det heter, ett bedömningsmaterial. Det är tänkt att hjälpa lärare och elever i bedömningen av elevernas kunskapsnivå i svenska. Materialet (upplaga 2) går hand i hand med kunskapskraven i Lgr22. Det består av färdighetstester med facit, samt bedömningsmatriser och…
Köp här

Isbn: 9789147909728

Utgivningsår:20131031

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

av:Christer Lundfall, Ralf Nyström

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Blueprint B version 3.0 är ett läromedel i Engelska 6 för gymnasiets högskoleförberedande program och vuxenutbildningen. Ett digitalt elevmaterial finns med möjlighet att träna glosor och lyssna på de inlästa texterna. Blueprint version 3.0 är den tredje upplagan av Blueprint-serien. Den finns också för Engelska 5.
Köp här

Isbn: 9789147121076

Utgivningsår:20180905

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Martin Holmström, Eva Smedhamre, Jonas Sjunnesson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Ämnesplaner 2021 – Förändringarna i det centrala innehållet för matematikkurserna är inte större än att vi bedömer det som fullt möjligt att fortsatt använda de befintliga läromedlen i M-serien som grund för undervisningen. Av varierad grad i de olika kurserna är dock anpassningar nödvändiga. Via länkar här på…
Köp här

Isbn: 9789147085545

Utgivningsår:20110725

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Conny Welén, Kristina Johnson, Christina Melin, Lennart Undvall

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Matematik Grundvux delkurs 4 är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom: – kapitel som speglar det centrala innehållet – uppgifter på tre nivåer – exempel på lösningar och redovisningar med god kvalité – variation i uppgifterna – markeringar av vilka förmågor varje…
Köp här

Isbn: 9789147125524

Utgivningsår:20200813

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Egil Haug, Jan G. Bjålie, Olav Sand, Øysten V. Sjaastad

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: icke kliniska discipliner
Människokroppen ger grundkunskaper om fysiologiska principer, kroppens uppbyggnad och organens funktioner.I serien finns en faktabok och en arbetsbok, som köps var för sig.Läs merLäroboken MänniskokroppenDen tredje upplagan av Människokroppen har genomgående uppdaterats enligt aktuell forskning, inte minst inom ämnet…
Köp här

Isbn: 9789147084357

Utgivningsår:20070828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:C-G Gyllenram, Tony Ugrina

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
En aktiespekulants psykologi är en dramatisk studie i tradingpsykologi och marknadens spelregler. Som läsare tas du med på en svindlande resa – du får följa de affärer William gör, uppleva hur det känns både att tjäna stora pengar och brutalt förlora allt. C-G Gyllenrams och Tony Ugrinas fascinerande berättelse…
Köp här

Isbn: 9789147074082

Utgivningsår:20040416

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

Köp här

Isbn: 9789147915668

Utgivningsår:20130704

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

av:Maj J Örtendal

Kategorier: Språk och lingvistik
Sju steg för att knäcka koden!Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Nu finns även arbetsböcker i serien. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).Läs…
Utgått

Isbn: 9789147082971

Utgivningsår:20080404

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av:Peter Östman

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
För att skapa motivation och intresse för geografiämnet står eleverna i centrum vid framtagningen av Geografi, mer känt som Östmans Geografi. Läromedlet som ger dina elever en god grund att stå på i sina ämnesstudier. För att skapa motivation och intresse för geografiämnet står eleverna i centrum vid framtagningen av…
Köp här

Isbn: 9789147103393

Utgivningsår:20110415

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Lennart Peterson

Kategorier: Språk och lingvistik
Når dina elever målen?Med hjälp av nivåtesterna kan du följa och testa varje elevs språkliga utveckling.När många elever från olika skolor och med olika bakgrund startar med Engelska 5 på gymnasiet, är det ofta stora skillnader i deras förkunskap och nivå.Läs merMed Nivåtest kartläggning och studieplanering får du…
Köp här

Isbn: 9789147079797

Utgivningsår:20060524

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Jonas Nilsson, Martin Karlberg

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Ett effektivt ledarskap i klassrummet skapar goda förutsättningar för undervisning och lärande. I Handbok i klassrumsledarskap får såväl blivande som verksamma lärare ett konkret och omfattande stöd i att utveckla och stärka sitt klassrumsledarskap. Hur kan läraren bygga goda relationer med eleverna så att de…
Köp här

Isbn: 9789147139606

Utgivningsår:20200820

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anette Hallin, Tina Karrbom Gustavsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Projektledning
I den här boken får du lära dig grunderna i projektledning. Du får följa de olika faserna i ett projekt, från det att projektet initieras till dess att det avslutas och utvärderas, och du får lära dig grundläggande begrepp och modeller.Läs merEftersom projekt kan se ut och ledas på många olika sätt presenteras sex…
Köp här

Isbn: 9789147114801

Utgivningsår:20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Lennart Undvall, Anders Karlsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: fysik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Spektrum Fysik Lärarhandledning till upplaga 4 (2013). Stöd kring prov och bedömning är vad många fysiklärare efterfrågar, så det har vi satsat på i Spektrum Fysik Lärarhandledning. Här finns förslag till:– kapitelprov i stil med första delen i ämnesproven– laborationsprov, även de liknande…
Köp här

Isbn: 9789147115228

Utgivningsår:20140509

Utgivare: Liber

Mediatyp: EB

Kategorier: Språk och lingvistik
Bedömningsmaterial i engelska åk 7–9 är ett bedömningsstöd som är tänkt att hjälpa lärare och elever i bedömningen av elevernas kunskapsnivå i engelska. Materialet har reviderats utifrån Skolverkets revidering av kursplanerna och andra upplagan går hand i hand med kunskapskraven i Lgr22. Materialet består av tre olika…
Köp här

Isbn: 9789147118335

Utgivningsår:20141215

Utgivare: Liber

Mediatyp: DB

av:Elsy Ericsson, Thomas Ericson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Medicinsk mikrobiologi och virologi Patologi
Klinisk mikrobiologi är en klassisk lärobok i immunologi, infektionssjukdomar och vårdhygien. Denna femte upplaga är helt omarbetad och kraftigt utökad, inte minst när det gäller beskrivningen av infektionssjukdomar. I dagens allt mer globaliserade värld där nya infektioner ständigt gör entré har kontrollen av…
Köp här

Isbn: 9789147106660

Utgivningsår:20180810

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ulf Jansson, Martin Levander

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Handboken fungerar som en ledstång för alla de språkliga momenten i kurserna 1-3 i svenska, men är också lämplig för påbyggnadskurserna. Den är dessutom en värdefull kompanjon i livet efter skolan, eftersom den fungerar som en uppslagsbok för medvetna skribenter och kritiska läsare. Utmärkande drag 43 fristående…
Köp här

Isbn: 9789147104208

Utgivningsår:20120810

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Per Arvidson, Thomas Carrington, Gustav Johed

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Den nya affärsredovisningen (DNA) är Sveriges äldsta och mest använda redovisningsbok med marknadens starkaste pedagogiska upplägg, och den vägleder studenten genom hela lärprocessen. Både lärare och studenter uppskattar hur grunderna i redovisning successivt byggs på med nya utmanande redovisningsområden.Läs merSerien…
Köp här

Isbn: 9789147127986

Utgivningsår:20180809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Maj J Örtendal

Kategorier: Språk och lingvistik
Läsinlärning i 7 stegLärarboken tillhörande Läsebok 1 och Läsebok 2 innehåller anvisningar till alla sidor i läseböckerna, dessutom kopieringsunderlag med exempelvis kartläggning för fonologisk medvetenhet och läsprov som följer inlärningsgången i läseböckerna. Boken ingår i serien Läsinlärning i 7 steg som är en…
Köp här

Isbn: 9789147131143

Utgivningsår:20190108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av:Ingrid Lindholm

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Grundläggande livsmedelshygien behandlar ingående hygienens betydelse för att bra matkvalitet ska kunna uppnås.Läs merUtmärkande drag– Texten innehåller konkreta exempel– Grupparbetsuppgifter ger möjlighet att diskutera och tillämpa kunskaperna– Anpassad språknivåI fyra fristående kapitel behandlas…
Köp här

Isbn: 9789147092710

Utgivningsår:20090316

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Börge Ring

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Religion och andra livsåskådningar är ett läromedel som redogör för och diskuterar begrepp som är viktiga för förståelsen av religioner och livsåskådningar. Vad kännetecknar en religion eller en livsåskådning? Vad innebär en icke-religiös livsåskådning? Går det att blanda religiös tro och andra livsåskådningar? Bör man…
Köp här

Isbn: 9789147117284

Utgivningsår:20150814

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Faktabok Ritningsläsning och mätningsteknik tar upp mätningsteknik med fakta för beräkningar, grundläggande ritteknik. Boken riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskaper i ritningsläsning och mätningsteknik. I ritningsläsning får du baskunskaperna som du behöver för att kunna läsa all information som finns…
Köp här

Isbn: 9789147019137

Utgivningsår:20081014

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Sonja Westerblad

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
God kommunikation inom och mellan företag är av yttersta vikt för att vara framgångsrik i affärer. I en global värld är det allt viktigare att förstå sin omvärld och att förbereda sig inför att möta människor från olika kulturer i arbetslivet. Affärskommunikation innehållet följande block:– Kommunikation–…
Köp här

Isbn: 9789147116478

Utgivningsår:20140812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC