Bläddra
Sökresultat för Liber... Rensa filter?

av: Håkan Aldskogius, Bo Rydqvist

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Den friska människan är en helt ny typ av bok i anatomi och fysiologi. Med hjälp av pedagogisk text och många illustrationer beskriver boken sambanden mellan struktur och funktion i en normalt fungerande och frisk människokropp. Boken ger också ett åldrandeperspektiv på kroppens funktioner samt förklarar hur och varför…
Köp här

Isbn: 9789147130641

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Gunnar Åsén (red)

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Vi lever idag i utvärderingarnas tidevarv där i stort sett allt som görs inom den offentliga sektorn, och därmed även inom skolan, ska granskas och bedömas. Det är viktigt att reflektera över och ta ställning till en rad frågor, till exempel utvärderingens syfte, upplägg och funktioner, när man ska planera och…
Köp här

Isbn: 9789147125692

Utgivningsår: 20190315

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Håkan Martinsson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Logistik, eller materialadministration som det ibland också kallas, innebär en helhetssyn på det fysiska flödet från tillverkare till slutkund. Förmågan att lösa transport, lager, inköp och produktion på ett effektivt sätt är ofta nyckeln till överlevnad på en konkurrensutsatt marknad. IT och internet är verktyg som…
Köp här

Isbn: 9789147125609

Utgivningsår: 20190215

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Maj J Örtendal

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: språk Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Sju steg för att knäcka koden!Läsinlärning i 7 steg är en multisensorisk läsinlärningsmetod i sju steg. Grundidén är att man tränar fonologisk medvetenhet och läsinlärning parallellt. Nu finns även arbetsböcker i serien. Läsinlärning i 7 steg är producerad med stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).Läs…
Köp här

Isbn: 9789147131143

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av: Camilla Heise Löwgren

Kategorier: Juridik
Författningshandboken innehåller medicinalförfattningar samt andra bestämmelser och anvisningar för personer som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter. Detta gedigna standardverk är systematiserat i 23 avdelningar och har ett omfattande sakregister. Det innehåller dessutom 9 orienterande uppsatser som bland annat…
Köp här

Isbn: 9789147131310

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Mirjam Ekstedt, Maria Flink

Kategorier: Hemsjukvård Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Hemsjukvård blir en allt större del av svensk hälso- och sjukvård. Det är viktigt att vården som patienter får i det egna hemmet kännetecknas av trygghet, kvalitet och patientsäkerhet.I denna antologi åskådliggörs patientsäkerhet inom hemsjukvården utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, med ett stort antal…
Köp här

Isbn: 9789147112777

Utgivningsår: 20190322

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Berit Ericson, Andreas Hernvald, Anders Karlsson, Sara Ramsfeldt

Sveriges mest populära NO-serie på högstadiet, nu även för mellanstadiet!Läromedlets huvudtanke är att lyfta fram kursplanernas förmågor och bygger på ett stoff som är anpassat till det centrala innehållet. Syftet är att lägga en god grund inför de nationella ämnesproven och betygssättning i årskurs 6. Spektrum NO åk 6…
Köp här

Isbn: 9789147125555

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Annika Staaf, Lars Zanderin

Boken ger en introduktion till de delar av förvaltningsrätten som berör myndighetsorganisationer som på olika sätt behandlar och ger service till människor i sitt arbete, så kallade människobehandlande organisationer.Läs merBoken tar i tur och ordning upp den offentliga rätten (den konstitutionella rätten) och de olika…
Köp här

Isbn: 9789147129713

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tommy Jensen, Johan Sandström

Processer som anses legitima och nödvändiga för organisationers framgång kan ha förödande effekter på ansvarstagande. Organisation och ansvar tar avstamp i socialpsykologiska experiment och organisationssociologisk forskning och identifierar sex processer som försvårar för individer att ta ett utökat ansvar.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147129782

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Katarina Blom

Programmering med Matlab ger en introduktion till programmering och numeriska beräkningar. Boken är främst avsedd för förstaårsstudenter på teknisk högskolenivå, men kan även användas av andra intresserade.Läs merAlla kapitel innehåller konkreta exempel och övningsuppgifter med fullständiga lösningar, vilket…
Köp här

Isbn: 9789147127399

Utgivningsår: 20190111

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147127436

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Kalle Holmqvist

Gudarnas krig är en ny titel i vårt koncept ”Svenska med SO” – som kombinerar skönlitteratur med det centrala innehållet i SO-ämnena.Läs merGudarnas krig – En berättelse om barns levnadsvillkor i brytningen mellan asatro och kristendom i vikingatid.Trälflickan Drumba heter egentligen Astrid. Men Astrid, som…
Köp här

Isbn: 9789147127641

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789147128204

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Elbe

En bok som vänder sig till butikschefer och andra som arbetar inom detaljhandel. Den handlar om hur man får engagerade medarbetare, en butik kunden inte vill lämna och ger tips om hur man ökar den personliga försäljningen och metoder för att kvalitetssäkra butiken.Läs merFör detaljhandeln räcker det inte längre att slå…
Köp här

Isbn: 9789147128211

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lotti Rydberg Welander, Petter Skoglund, Lars Zanderin, Annika Staaf

Kommunalrätt – en introduktion för professionsutbildningar är en kortfattad beskrivning av den rättsliga regleringen rörande kommunerna och landstingen, med fokus lagd på den kommunala självständigheten och organiserandet av beslutsfattande instanser m.m. Regeringsformen och den nya kommunallagen står i centrum…
Köp här

Isbn: 9789147128310

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Margareta Öhman

Att kunna se och möta olika typer av kränkande handlingar är en skyldighet för alla pedagoger. Varje pedagog skulle behöva en social förbandslåda. Men vad skulle en sådan innehålla? Med andra ord vilken slags social guidning behöver barnen? Hur stöttar pedagogen bäst det enskilda barnet, och hur arbetar pedagogen med…
Köp här

Isbn: 9789147126163

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Anette Jahnke

Utveckling kan tolkas som en förändring i en viss riktning. Men i vilken riktning kommer utbildningen bli bra för våra barn och elever? Utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men är detta möjligt? Undervisningen behöver genomföras så att eleverna lär sig – just där, just då och med…
Köp här

Isbn: 9789147127351

Utgivningsår: 20190125

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Josefin Malmer, Ann-Christine Stafwerfeldt

”Vårt mål är att du som chef ska lyckas med dina rekryteringar! Att det också blir roligare får du på köpet.”Det här är rekryteringsboken för dig som undrar om man kan rekrytera på magkänsla, vilka frågor man ska ställa för att få ut mesta möjliga av anställningsintervjun och hur man tackar nej på ett schysst sätt.…
Köp här

Isbn: 9789147127368

Utgivningsår: 20181023

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulf Stark, Marika Nylund Ek, Marie Trapp, Lena Palovaara, Tarja Alatalo, Claes Nero, Malin Wedsberg

Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3. I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Bruno, Coco och Dani, figurerna vi känner igen från UR:s TV-program. Läseböckerna innehåller även olika typer av texter: berättande, poetiska, beskrivande, förklarande,…
Köp här

Isbn: 9789147124862

Utgivningsår: 20190201

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Saman Abdoka, Catharina Sundström Larsson, Eva Sundgren

I de flesta svenska klassrum idag finns nyanlända och flerspråkiga elever. Den här boken är en handbok för blivande och verksamma lärare som undervisar dessa elever i matematik. Här finns konkreta råd och exempel på strategier som underlättar lärarens arbete och samtidigt integrerar eleverna i matematikundervisningen…
Köp här

Isbn: 9789147126132

Utgivningsår: 20190208

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Cecilia Palm, Ulrika Lindh

Räkna med TVLivet i Mattelandet använder avsnitten i UR:s populära TV-serie som inspiration och förförståelse inför arbetet i materialet, som nu finns för F-klass och åk 1. Läromedlet följer TV-avsnittens olika arbetsområden och miljöer i en strukturerad arbetsgång. Sätt ihop en inspirerande lektion med TV, gemensamma…
Köp här

Isbn: 9789147126491

Utgivningsår: 20190208

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av: Christian Eidevald, Ingrid Engdahl

Förskolans uppdrag har av tradition inte beskrivits med orden utbildning och undervisning. När förskolans läroplan, Lpfö18, använder dessa begrepp behöver vi därför ställa oss frågan vad de betyder specifikt för förskolan. I den här boken beskriver Christian Eidevald och Ingrid Engdahl utbildning och undervisning genom…
Köp här

Isbn: 9789147127757

Utgivningsår: 20181115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Frida Lundh

Cirkulärt ledarskap är en bok för dig som vill jobba smartare – inte mer. Den handlar om hållbar, framgångsrik förändringsledning – kort sagt hur man får saker att hända utan att köra slut på sig själv.Läs merCirkulärt ledarskap är en bok för dig som vill jobba smartare – inte mer. Den handlar om hållbar,…
Köp här

Isbn: 9789147127795

Utgivningsår: 20181207

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Gunnel Forsberg (red.)

Vad är hållbar samhällsplanering? I grund och botten syftar samhällsplaneringen till att garantera alla en långsiktigt hållbar, rättvis och trygg tillvaro. Det handlar om att välja väg för framtiden och att på ett klokt sätt möta utmaningarna till följd av bland annat miljöpåverkan, befolkningsförändringar, nationell…
Köp här

Isbn: 9789147113613

Utgivningsår: 20190118

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Marit Kirkevold, Karin Brodtkorb, Anette Hylen Ranhoff (red.)

Boken handlar om den äldre patienten och beskriver de principer och särdrag som kännetecknar geriatrisk omvårdnad. Den innehåller särskilda kapitel om den geriatriska patienten i hemmet, i olika former av äldreboende och på sjukhus. En av delarna beskriver ett urval av de vanligaste sjukdomarna och besvären som drabbar…
Köp här

Isbn: 9789147112999

Utgivningsår: 20181107

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Christina Hargevik, Stieg Hargevik

Share riktar sig till yrkesförberedande program. Serien är på utgående, men Workbook finns för kompletteringsköp.Share är en kursbok för engelska A som ser lite annorlunda ut. Den är helt enkelt anpassad efter målgruppen. Och varför skulle den inte vara det? Share är lättsam, lekfull och lustfylld. Den passar för…
Köp här

Isbn: 9789121185650

Utgivningsår: 20010430

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: John Steinbeck

Roman: Steinbecks genombrottsroman från 1935 om Danny och den skara hemlösa han samlat omkring sig i bergen ovanför Monterey i Californien.
Köp här

Isbn: 9789121193419

Utgivningsår: 20010726

Utgivare: Liber

Mediatyp: BZ

av: Siv Rune

Geografi och natur i samma bok!Äntligen, säger många som prövat, finns det ett läromedel med ett lättsammare tilltal, både när det gäller språket, bilderna och formen. Boken om Sverige berättar om hur Sverige ser ut, hur vi lever i olika delar av vårt avlånga land och vilka djur och växter som trivs här. Boken om…
Köp här

Isbn: 9789121204399

Utgivningsår: 20021029

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Henny Grubbström Ahrens

Köp här

Isbn: 9789121168110

Utgivningsår: 19960916

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Britt-Louise Engstrand, Gunilla Falk-Andersson, Anna-Stina Lindgren

En spännande resa genom språket!Ge dina elever ett bra bagage med språkkunskaper! Med Skrivresan får de en meningsfull kunskapsutveckling och ett successivt ökat ansvar.Läs merMed Skrivresan:– kan barnen arbeta individanpassat i sin egen takt och på rätt nivå, i såväl åldershomogena som åldersblandade…
Köp här

Isbn: 9789121179413

Utgivningsår: 19990205

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Matts Winblad, Sylvia Martin, Véronique Lönnerblad

Franska för grundskolans skolår 7-9Läs merTexterna beskriver förhållanden i Frankrike och den franskspråkiga världen. I anslutning till kapitlen finns bildordlistor, “Planches”, och längst bak i textböckerna finns en grammatikdel och en alfabetisk ordlista. I övningsböckerna inleds varje kapitel med…
Köp här

Isbn: 9789121116098

Utgivningsår: 19940729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Lennart Kördel, Jörgen Johnsson

Motorstyrning omfattar motorers installation i olika styrsystem och täcker därmed gymnasiekursen “Elinstallationer – motorstyrning”. Men behovet av kunskap om motorer ökar allt mer och läromedlet är också skrivet för att passa till utbildningsmål om elmotorer i andra utbildningsprogram och vid…
Köp här

Isbn: 9789189130333

Utgivningsår: 20060518

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Tony Varrato

Danny och hans mamma är på rymmen från den man som mördade hans pappa. I skydd av FBI har de fått ny identitet och ska börja ett nytt liv i en ny stad.
Köp här

Isbn: 9789147020744

Utgivningsår: 20110622

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Helene Hård af Segerstad, Marianne Helgesson, Magnus Ringborg, Lena Svedin

Problembaserat lärande är en inspirerande bok där teori och praktik knyts samman och visar på hur utvecklingen från lärare till handledare kan gå till.Läs merHur ska handledaren arbeta för att skapa en situation där den studerande hela tiden ser meningen med det som skall läras in och själv styr sin lärprocess? Hur…
Köp här

Isbn: 9789147048984

Utgivningsår: 19980105

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulf Bjereld, Ann-Marie Ekengren, Christina Lilja

Köp här

Isbn: 9789147064281

Utgivningsår: 20020723

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulla Lindblad

Löneadministration är ett handfast och konkret läromedel i grundläggande lönearbete. Boken speglar verkligheten ute på mindre och medelstora företag. I varje kapitel finns exempel och övningar som visar de olika momenten i lönarbete. Boken stöder Visma Lön, ett löneprogram från Visma Spcs.Läs merBoken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789147072743

Utgivningsår: 20041025

Utgivare: Liber

Mediatyp: BE

av: Madeleine Vaderlind, Mar Pérez Hortelano

Vi gillar spanska!Ge dina elever en chans att få lära känna Spanien, Latinamerika och det spanska språket. Lite snabbare progression, lekfullt med mer framträdande grammatik, fokus på individuell planering.Läs merUtmärkande drag– Modernt och Lgr 11-anpassat– Komplett interaktivt läromedel–…
Köp här

Isbn: 9789147081318

Utgivningsår: 20080108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Paul Håkansson, Tord Martinsen

I serien Elinstallation Yrkesmannaskap belyses såväl det praktiska yrkesmannaskapet som den planering och affärsmässighet som krävs av en installationselektriker. Läromedlet är uppdelat i faktabok, montörshandbok och en webbaserad övningswebb ”Elinstallation Yrkesmannaskap 360 pluswebb” där eleverna får automaträttade…
Köp här

Isbn: 9789147019311

Utgivningsår: 20070604

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Per Frankelius

Boken handlar om marknadsföring i förändring och tar upp historiska milstolpar liksom moderna synsätt, förutsättningar och verktyg.Läs merFörutom en historisk exposé berörs bl.a. förändringar inom elektronisk handel, reklaminstallationer, mässor, postorder, kommunikationsmodeller, globala trender, reklamens utveckling…
Köp här

Isbn: 9789147040124

Utgivningsår: 19970910

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Karl Erik Carlsson, Ann Rebane, Ivan Woggart, Lars-Eric Björk, Lena Carlestål, Kent Johansson, Roland Ohlsson, Britt-Marie Larsson, Per Rodahl

Läromedlet ger grundläggande kunskaper och färdigheter i marknadsföring hos företag i olika branscher. Eleven får bl.a. lära sig hur man formulerar en affärsidé, hur man exponerar produkterna framgångsrikt, hur datorn utnyttjas i arbetet, samt etik och moral kring marknadsföring.Läs merBoken ger eleverna även möjlighet…
Köp här

Isbn: 9789147042401

Utgivningsår: 20000717

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC