Optimering : metoder, modeller och teori för linjära, olinjära och kombinatoriska problem

Köp här

Optimering : metoder, modeller och teori för linjära, olinjära och kombinatoriska problem