Våra liv är inte bättre än de andras : om sjöfarande kullabor under de seglande handelsfartygens sista epok

Våra liv är inte bättre än de andras : om sjöfarande kullabor under de seglande handelsfartygens sista epok