Större skeppsägare i Göteborg 1821-1870 : större skeppsägare i Göteborg 182

Större skeppsägare i Göteborg 1821-1870 : större skeppsägare i Göteborg 182