Bläddra

Större skeppsägare i Göteborg 1821-1870 : större skeppsägare i Göteborg 182

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria

Större skeppsägare i Göteborg 1821-1870 : större skeppsägare i Göteborg 182

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria
Köp här
I en tidigare skrift har Göteborgsredarna under det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet behandlats, medan denna gång intresset är riktat mot den därpå följande perioden 1821-1870. Nu som då är huvudkällan till uppgifterna den tryckta "Götheborgs stads skepps-lista". Frågeställningarna är också i mycket desamma: Vilka var stadens större redare och hur utvecklades över tiden deras ekonomiska intressen i olika näringar? Många välkända namn i Göteborgs historia förekommer bland de största skeppsägarna, exempelvis David Carnegie och James Dickson, som båda hade ett skotskt ursprung. Handelshusen med sin breda verksamhet inom olika näringsgrenar spelade fortsatt en viktig roll i utvecklingen. Mot slutet av perioden framträder dock mer specialiserade fraktbolag. Ångarna börjar också komma till synes i skeppslistorna under senare delen av tidsperioden, men det stora genombrottet dröjer ännu ett antal år. Tillsammans med denna utveckling sker en modernisering av företagsformerna och aktiebolagen gör på allvar sitt inträde.