Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt: om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten

Köp här

Förmögenhetsbrott och förmögenhetsrätt: om straffansvaret i 8 och 10 kap. brottsbalken och dess förhållande till civilrätten