Bläddra
Sökresultat för Iustus... Rensa filter?
Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Vill du ha en lagbok som får plats i väskan? Då ska du välja Svensk Lag, ”den gröna lagboken”. Svensk Lag är en smidig och prisvärd lagbok som är anpassad efter studierna på juristprogrammet. Boken har en logisk uppbyggnad, där varje kapitel är indelat utifrån rättsområde och där den tyngsta lagen eller balken är…
Köp här

Isbn: 9789177371458

Utgivningsår:20220125

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skattelagboken 2022 innehåller nedanstående skatteförfattningar i fulltext – Inkomstskattelagen – Skatteflyktslagen – Socialavgiftslagen – Mervärdesskattelagen – Spelskattelagen – Vägtrafikskattelagen – Kupongskattelagen – Lagen om särskild inkomstskatt för utomlands…
Utgått

Isbn: 9789177371786

Utgivningsår:20220208

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:David Johansson

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Immaterialrättsliga skadestånd ger rättighetshavarna en möjlighet att erhålla ersättning efter ett intrång, och fyller således en central funktion på området. Samtidigt har det visat sig svårt att processa om ersättning, och de svårigheterna påverkar inte bara rättighetshavarna utan även intrångsgörarna och…
Köp här

Isbn: 9789177371236

Utgivningsår:20200804

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin…
Köp här

Isbn: 9789177370758

Utgivningsår:20200124

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Andrew von Hirsch

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176784884

Utgivningsår:20011215

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Eleonor Kristoffersson, Pernilla Rendahl

Kategorier: Internationell skatterätt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Value added taxes exist in more than 160 countries around the world. The EU VAT is a tax providing substantial revenues for the Member States in the EU and is linked to each Member State’s fee to the European Union. It is an indirect tax aiming to tax consumption. The EU VAT system is a dual tax system co-existing at…
Köp här

Isbn: 9789177370710

Utgivningsår:20190909

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176782293

Utgivningsår:19920501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176783504

Utgivningsår:19970101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Henrik Edelstam

Kategorier: Juridik
Köp här

Isbn: 9789176782071

Utgivningsår:19910501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin…
Köp här

Isbn: 9789177371038

Utgivningsår:20210126

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin…
Köp här

Isbn: 9789177371458

Utgivningsår:20220128

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Lena Hiort af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Tyngdpunkten…
Köp här

Isbn: 9789177371021

Utgivningsår:20200324

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Petter Asp

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Denna bok innehåller en utförlig handboksinriktad framställning avseende de osjälvständiga brottsformer som regleras i 23 kap. brottsbalken, dvs. försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra brott. I boken behandlas också – eftersom reglerna om medverkan till…
Köp här

Isbn: 9789177371496

Utgivningsår:20210419

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176786598

Utgivningsår:20070326

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Rebecca Thorburn Stern, Ingrid Helmius, Lars Bejstam, Anna Hollander, Ewa Axelsson, Jan Darpö

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Denna lärobok i förvaltningsrätt sätter fokus på ett antal samhällsområden som brukar hänföras till den speciella förvaltningsrätten. De områden som behandlas är migration, skola, miljö, polis, socialförsäkring, socialtjänst samt hälso- och sjukvård (inkl. tvångsvård). Både formella och materiella bestämmelser…
Köp här

Isbn: 9789177370000

Utgivningsår:20180109

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Bengt Lindell, Hans Eklund, Petter Asp, Torbjörn Andersson

Köp här

Isbn: 9789176785911

Utgivningsår:20050101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Lena Hiort af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skattesystemet påverkar alla. Ett stort antal skatteregler skapar tillsammans detta skattesystem, vilket medför att det är en utmaning att skaffa sig en överblick över helheten. Ambitionen med denna bok är att på ett lättillgängligt sätt ge en överblick över, inblick i och förståelse för hela skattesystemet. Boken…
Köp här

Isbn: 9789177371397

Utgivningsår:20201230

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198430929

Utgivningsår:20210426

Utgivare: Iusté Aktiebolag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789176788141

Utgivningsår:20120402

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Primära rättskällor Särskilda rättsområden
Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin…
Köp här

Isbn: 9789177370505

Utgivningsår:20190125

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Anna Singer, Margareta Brattström

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Testamente, bouppteckning och arvsrätt
Rätt arv handlar om hur en avliden persons kvarlåtenskap ska fördelas; en fråga som i alla tider har tilldragit sig uppmärksamhet. Många har intresse, berättigat eller inte, av att få del av den efterlämnade egendomen. Reglerna om arv och testamente anger hur man ska gå tillväga i denna situation. De ger uttryck för en…
Köp här

Isbn: 9789177370666

Utgivningsår:20200819

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Anders Victorin, Jonny Flodin

Kategorier: Bostäder – köp, försäljning och juridik Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hälsa, relationer och personlig utveckling Juridik Särskilda rättsområden Självhjälp och praktiska råd
I denna bok behandlas den praktiskt viktiga boendeformen bostadsrätt. Boken bygger i grunden på professor Anders Victorins välkända böcker om bostadsrätt. I boken ges också en översikt över kooperativ hyresrätt samt en framställning om existerande äldre former av bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt hur de…
Köp här

Isbn: 9789177370734

Utgivningsår:20200821

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Gertrud Lennander

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden
I tider av ekonomisk oro får frågor om kredit och säkerhet särskild aktualitet. Denna lärobok inleds med en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter…
Köp här

Isbn: 9789177370956

Utgivningsår:20200520

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176785997

Utgivningsår:20050101

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Ulf Jensen, Staffan Rylander, Per Henrik Lindblom

Kategorier: Juridik Juridisk kompetens och praxis Legal skills: drafting & legal writing Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Att skriva juridik behandlar de grundläggande reglerna för juridiskt skrivande, från disposition och språklig stil till fotnotsteknik och typografi. Allt visas och förklaras med konkreta exempel. Boken används på juristlinjen och på andra utbildningar där juridiska ämnen ingår. Den är också en handbok för dem som…
Köp här

Isbn: 9789177371625

Utgivningsår:20210810

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Lena Marcusson, Karin Åhman, Jane Reichel, Fredrik Sterzel, Thomas Bull, Ingrid Helmius, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall

Kategorier: Juridik Offentlig rätt Särskilda rättsområden
Den offentliga rätten behandlar medborgarnas förhållande till utövare av offentlig makt. De rättsprinciper som utvecklats inom den offentliga rätten är till för att garantera att relationerna mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna utformas på ett sätt som tryggar rättssäkerheten. Innebörden i de olika…
Köp här

Isbn: 9789176789933

Utgivningsår:20170809

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Petter Asp, Magnus Ulväng, Nils Jareborg

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess
Köp här

Isbn: 9789176788585

Utgivningsår:20131017

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176787380

Utgivningsår:20090921

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Hannu Tapani Klami

Köp här

Isbn: 9789176781876

Utgivningsår:19900501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Kent Källström, Jonas Malmberg

Kategorier: Anställningsförhållanden och fackliga organisationer Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Anställningsförhållandet syftar till att ge en sammanhängande framställning över den individuella arbetsrätten, dvs. reglerna om förhållandet mellan arbetsgivaren och enskilda arbetstagare. Anställningen är ett dynamiskt rättsförhållande och den rättsliga regleringens uppgift är att hantera de intressekonflikter som …
Köp här

Isbn: 9789177370512

Utgivningsår:20190815

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Kristina Örtenhed

Köp här

Isbn: 9789176782125

Utgivningsår:19910501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Thomas Wilhelmsson

Köp här

Isbn: 9789176784839

Utgivningsår:20011115

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Lena Hiort af Ornäs Leijon, Eleonor Kristoffersson

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Denna övningsbok innehåller mer än 120 övningsuppgifter med svar som är utförligt kommenterade. Den hjälper användaren att ta steget från teori till tolkning och tillämpning. Den skapar förutsättningar för en fördjupad förståelse för och överblick över skattesystemets samtliga delar, såsom inkomstskatt, moms och…
Utgått

Isbn: 9789177371793

Utgivningsår:20220112

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176782194

Utgivningsår:19920501

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Per Henrik Lindblom

Köp här

Isbn: 9789176783962

Utgivningsår:20011015

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Nils Liliedahl, Claes Norberg, Per Thorell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk rapportering, bokslut och årsredovisning Finansväsen och redovisning Redovisning
Årsredovisningen är basen i ett företags finansiella rapportering men till följd av dess omfång och detaljrikedom är det ofta inte alldeles lätt att tillgodogöra sig all information. För att kunna förstå och analysera innehållet krävs det därför grundläggande kunskaper om de principer och regler som styr…
Köp här

Isbn: 9789177370499

Utgivningsår:20190118

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176784549

Utgivningsår:20001115

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Kerstin Berglund

Köp här

Isbn: 9789176786734

Utgivningsår:20071026

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

av:Eleonor Kristoffersson, Pernilla Rendahl

Kategorier: Internationell skatterätt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Value added taxes exist in more than 160 countries around the world. The EU VAT is a tax providing substantial revenues for the Member States in the EU and is linked to each Member State’s fee to the European Union. It is an indirect tax aiming to tax consumption. The EU VAT system is a dual tax system co-existing at…
Köp här

Isbn: 9789176789636

Utgivningsår:20161108

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC