Det svenska genomförandet av EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv: promemoria framtagen i anslutning till en hearing och en utredning

Köp här

Det svenska genomförandet av EU:s rekonstruktions- och insolvensdirektiv: promemoria framtagen i anslutning till en hearing och en utredning