Offentlighet och sekretess inom personalområdet : för statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter

Köp här

Offentlighet och sekretess inom personalområdet : för statliga myndigheter, kommuner, landsting och kommunalt ägda bolag samt organ med offentligrättsliga uppgifter