Lek, lärande och lycka – Lekande och utforskande i förskolan

Lek, lärande och lycka – Lekande och utforskande i förskolan