Bläddra

Lek, lärande och lycka – Lekande och utforskande i förskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Lek, lärande och lycka – Lekande och utforskande i förskolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Vad händer när lek, som inspireras av kultur, estetik och pedagogers rollgestaltningar, möter utforskande projektarbete? Vilka utmaningar och möjligheter till växande, lärande, glädje och samvaro innebär det för barn och pedagoger i förskolan? Vilka möjligheter till utveckling av förskolans verksamhet kan det innebära och kan det förstås som undervisning?

I den här boken beskrivs hur förskollärare och forskare tillsammans planerar, genomför och reflekterar över en förskoledidaktik som önskar leva upp till läroplanens intentioner om en verksamhet som är rolig, trygg och lärorik för alla barn, men också för pedagogerna.

Boken är en beskrivning av ett forskningsprojekt där vad som kallas lekvärldar introducerades i en förskola vars verksamhet är starkt inspirerad av Reggio Emilia-pedagogikens utforskande arbetssätt. Författarna ger en översikt av internationell forskning om lek inom olika discipliner. De diskuterar lekens ställning i förskolan och beskriver olika former av lek. Forskning om pedagogers olika förhållningssätt till lek redovisas och problematiseras också.

Monica Nilsson är förskollärare och docent i förskoledidaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Beth Ferholt är förskollärare och associate professor i Early Childhood Education vid Department of Early Childhood and Art Education, Brooklyn College, City University of New York.

Anna-Karin Grankvist, Elin Johansson och Jeanette Thure är förskollärare och arbetar på en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Jönköping.