Tillämpad termodynamik

Köp här

Tillämpad termodynamik