Bläddra

Tillämpad termodynamik

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Termodynamik och värme

Tillämpad termodynamik

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Termodynamik och värme
Köp här
Termodynamikens lagar och principer hjälper oss att förstå många fenomen i naturen. De styr utförandet av en mängd apparater och maskiner, speciellt inom energitekniken.För att förstå många frågeställningar i vardagslivet såväl som vid ingenjörsmässigt arbete av skiftande slag ger termodynamiken en viktig bakgrund. Syftet med boken Tillämpad termodynamik är att ge de grunder som fordras för god förståelse. Boken är uppdelad i tolv kapitel. De första nio omfattar; begrepp och definitioner, termodynamikens huvudsatser, ideala gasers och verkliga mediers egenskaper, termodynamiska processer och arbetscykler, såväl arbetskrävande som arbetsgivande. De tre avslutande behandlar mediers strömning, värmetransporter samt egenskaper för fuktig luft. Boken är i första hand avsedd som kurslitteratur vid universitet och tekniska högskolor.