H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter – med kunden i fokus

Köp här

H2000 Personlig försäljning 1 Fakta och uppgifter – med kunden i fokus