Att bli och förbli en bra läkare – Handbok för egna reflektioner och kollegiala samtal

Att bli och förbli en bra läkare – Handbok för egna reflektioner och kollegiala samtal