Att bli och förbli en bra läkare – Handbok för egna reflektioner och kollegiala samtal

Köp här

Att bli och förbli en bra läkare – Handbok för egna reflektioner och kollegiala samtal