Vanliga korrekturfel – och hur du åtgärdar dem : Tips om vilka fel du ofta stöter på vid korrekturläsning och hur du åtgärdar dem.

Köp här

Vanliga korrekturfel – och hur du åtgärdar dem : Tips om vilka fel du ofta stöter på vid korrekturläsning och hur du åtgärdar dem.