Bläddra

Vanliga korrekturfel – och hur du åtgärdar dem

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Vanliga korrekturfel – och hur du åtgärdar dem

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Brukar du läsa korrektur på dina egna texter? Eller kanske på andras? Korrekturläsning kräver en mycket god språklig förmåga, men det underlättar om du vet vilka fel man ofta stöter på. I den här boken får du tips om vilka dessa fel är. Sammanställningen är gjord av Eva Sahlström, examinerad språkrådgivare och journalist, som har över 25 års erfarenhet av yrkesmässig korrekturläsning. Med sin långa erfarenhet och sina gedigna språkkunskaper ger hon dig inte bara tips om vad du ska hålla extra koll på utan också hur du bäst åtgärdar felen.