Bland töntar och tysta gestalter

Bland töntar och tysta gestalter