Bläddra

Bland töntar och tysta gestalter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: mobbning, våld och övergrepp

Bland töntar och tysta gestalter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: mobbning, våld och övergrepp
Köp här
De granskande blickarna i korridorerna. De svidande orden och svårigheten att säga ifrån. Den här boken handlar om mobbning och innehåller texter skrivna av olika unga författare. Här är våra berättelser om hur det verkligen känns. Vi är många som behöver stöttning. Här är en liten stöttning på vägen.

Förutom våra berättelser så finns även undervisningsmaterial i boken så att den kan användas aktivt i skolor. Då boken är ett ideellt projekt så är tanken att den ska vara så billig som möjligt. På projektets hemsida www.tystagestalter.se får du veta mer om hur du får rabatter och kopieringsrätt. Där kan du även provläsa boken.


Bland töntar och tysta gestalter är en bok om mobbning. Men den handlar inte bara om att vara utsatt. Här finns historier om ånger hos dem som inget gjorde. Hanna C. Olsson har samlat texter från ungdomar i ett ämne som berör och där insikter behövs till de som mobbar, de passiva och till alla vuxna. Hanna skrev en bok med önskan om ökad empati, andra kanske väljer att ge stöttning till sina egna barn och prata med dem ofta hemma. Det viktiga tycker hon är att vi, på våra sätt, kämpar när vi vet att mobbning existerar. Lärarnas roll är säkerligen svår men det gäller att inte blunda, ta reda på mer, sök kunskap och ta hjälp.

Bokens texter berör starkt. Och jag hoppas att alla vuxna kan erinra sig hur oerhört viktigt det är att höra till på ett alldeles speciellt sätt i den här åldern, då kanske det är lättare att inse hur till synes bagatellartade händelser kan vara så fruktansvärda. Ingen får avfärda det. För, precis som i livet i övrigt är det även i mobbningssituationer, oftast de där små sakerna som sker som är avgörande. Känns mest. Oftast är det ju de små händelserna som vi tar med oss i minnet vare sig det är guldkorn eller taggar.
Familjemagasinet, august 2011