Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: En medicinrättslig studie

Köp här

Patientsäkerhet och kvalitetssäkring i svensk hälso- och sjukvård: En medicinrättslig studie