Digital kompetens för sfi-lärare : vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?

Digital kompetens för sfi-lärare : vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?