Bläddra

Digital kompetens för sfi-lärare : vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning

Digital kompetens för sfi-lärare : vad innebär vuxenutbildningens digitalisering?

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Köp här

Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling?

Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana Eklund, båda med sfi-lärarerfarenhet, synar begreppen digitalisering och digital kompetens utifrån forskning och erfarenhetsbaserad kunskap om sfi och vuxenutbildningen. De identifierar utmaningar och fallgropar i samband med digitaliseringen – och presenterar vägvisare för det fortsatta digitaliseringsarbetet.

Boken innehåller ett flertal användbara frågeställningar som kan vara till hjälp för att mäta verksamhetens digitala mognad, listor med relevanta steg i digitaliseringsprocessen, samt en checklista med exempel på vad du bör känna till för att vara en digitalt kompetent sfi-lärare.

Annsofie Thörnroth Engborg har arbetat som sfi-lärare och med sfi-relaterade uppdrag som expert, projektledare, redaktör och konsult hos utbildningsföretag, bokförlag, Utbildningsradion och Skolverket. Hon har även skrivit kursboken Svenska etc. (Liber AB). Hon är även producenten bakom podcasten På ren svenska – en podcast för sfi-lärare.

Ivana Eklund har bakgrund som sfi-lärare och är främst verksam som föreläsare och lärarfortbildare. Hon är även författare till boken Webbaserad alfabetisering (Natur & Kultur).