Digital kompetens i förskolan : barns rätt att förstå sin omvärld

Digital kompetens i förskolan : barns rätt att förstå sin omvärld