Bläddra

Digital kompetens i förskolan : barns rätt att förstå sin omvärld

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utgått

Digital kompetens i förskolan : barns rätt att förstå sin omvärld

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Utgått

Förskolan har ett ansvar att hjälpa barnen att förstå sin omvärld och denna bok ökar förståelsen för vad digital kompetens kan innebära. Den ger också flera praktiska verktyg som visar hur förskolan kan förverkliga sitt uppdrag.

Men hur skapar vi egentligen möjligheter för digital kompetens och kritiskt tänkande i förskolan? Om vi lyssnar på barnen och arbetar med medveten undervisning i mötet med digitala och analoga material kan barnen med fantasi och kreativitet ges möjlighet att utveckla digital kompetens, menar författaren till den här boken.
 
När barnen skapar eget innehåll i olika medier, till exempel bilder, film och manipulerade foton, och när de dokumenterar sitt eget lärande ger vi förutsättningar för barnen att utveckla digital kompetens. Att tillsammans med barnen arbeta med medie- och informationskunnighet (MIK) ökar barnens möjligheter att hitta, analysera och kritiskt värdera information.

Boken vänder sig i första hand till yrkesverksamma inom förskola och pedagogisk omsorg men kan med fördel läsas av förskollärarstudenter.

Författaren Isabelle Kristensen är leg. förskollärare, IKT-pedagog och föreläsare. Hon arbetar som skolledare i Kungsbacka kommun. Isabelle har arbetat som projektledare på GR utbildning (Göteborgsregionen) med skolutveckling i förskola och skola kring lärmiljö och digital kompetens. Med ett stort intresse för barns inflytande och delaktighet ser hon digitaliseringens möjligheter och har skapat facebookgruppen Digitalisering i förskolan.