Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer, team och organisationer

Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer, team och organisationer