Bläddra

Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer, team och organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation

Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer, team och organisationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Organisationer behöver se över sitt sätt att få effekt i verksamheten i en tid med snabbt föränderliga förutsättningar i vad som på ett lekfullt sätt kan beskrivas som en glokal värld. Ledarskap och medarbetarskap är beroende av varandra där ömsesidig förståelse krävs vad gäller riktning, samverkan och engagemang. Samtliga individer i en organisation behöver en väl kalibrerad inre kompass för vägledning med ideal och värderingar som tar aktivt ansvar för helheten. Intresse, glädje och stolthet utgör grundläggande förutsättningar för människor att dels växa med uppgiften med god avkastning på verksamhetsnyttan och samtidigt utvecklas som människor. Bäst resultat växer fram när alla har makt, inflytande och påverkar utveckling där formell roll eller rang varken ger dig principiellt tolkningsföreträde eller privilegier i övrigt. Det här är en praktisk vägledning för individer, grupper/team och organisationer som på allvar vill bygga en kultur med tillit, transparens och ansvarstagande för en större helhet.