Momsfri sjukvård : en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Momsfri sjukvård : en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt