Bläddra

Momsfri sjukvård : en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter

Momsfri sjukvård : en rättsvetenskaplig studie av EU-rätten och dess genomförande i svensk rätt

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Mervärdesskatten är föremål för en långtgående EU-rättslig harmonisering. Huvudregeln är att skatt ska tas ut för alla varor och tjänster, men det finns flera undantag. Sjukvårdsundantaget har fått kraftigt ökad betydelse på senare år, bland annat på grund av det ökade utbudet av vård utanför den offentliga sektorn. Privatiseringarna har också lett till en het politisk debatt om vinster i företag som verkar inom välfärdens kärnområden. Denna rättsvetenskapliga studie undersöker hur mervärdesskatteundantaget för sjukvård är konstruerat i EU-rätten, samt hur det har genomförts i svensk rätt.