Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt