Bläddra

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt

Kategorier: Egendomslagstiftning Juridik Krav och depositioner Särskilda rättsområden
Köp här
I tider av ekonomisk oro får frågor om kredit och säkerhet särskild aktualitet.

Denna lärobok inleds med en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter med avseende på pantsäkerhet i lös egendom. I denna upplaga beaktas den utveckling som skett på området under de senaste åren.

Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i krediträtt, men lämpar sig även för såväl praktiserande jurister som personer i bankbranschen och för den som i övrigt har intresse för krediträttsliga frågor.