Förtätade filmögonblick : den rörliga bildens förmåga att beröra

Förtätade filmögonblick : den rörliga bildens förmåga att beröra