Bläddra

Förtätade filmögonblick : den rörliga bildens förmåga att beröra

Kategorier: Film Filmvetenskap Konst Scenkonst och film

Förtätade filmögonblick : den rörliga bildens förmåga att beröra

Kategorier: Film Filmvetenskap Konst Scenkonst och film
Köp här
Förtätade filmögonblick – den rörliga bildens förmåga att beröra handlar om människans behov och bruk av fiktionfilm. Varför har Amanda sett "Amelie från Montmartre" 50 gånger? Varför kallar Filip "Apocalypse Now" sin personliga medicin? Och varför drömmer Alexander om ett liv i enkelhet och helhet när han ser "Avatar"?

Läs mer
I boken analyserar författaren filmens förmåga att göra avtryck. Läsaren får följa enskilda människors filmupplevelser och deras personliga erfarenheter av betydelsefulla filmer som blir belysta ur flera olika teoretiska perspektiv.
Boken är uppdelad i två delar med en inledning som presenterar de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen.
Den första delen består av en empirisk kartläggning av filmvanor och i centrum står tio djupintervjuer med olika filmtittare. Genom reflektioner om filmscener som berört dem extra starkt analyseras vad det kan innebära när någon upplever sig helt absorberad av en film.
Den andra delen sätter in filmupplevelsen i en större teoretisk kontext. Infallsvinklar hämtas från filmteori, livsåskådningsforskning och religionsvetenskap för att förstå filmens förmåga att erbjuda existentiell mening i en tid av alltmer fragmentiserade meningssystem.
Förtätade filmögonblick – den rörliga bildens förmåga att beröra är särskilt angelägen för studenter inom religions-, film- och medievetenskap samt svenska. Boken riktar sig också till verksamma lärare och forskare, liksom till den med film som specialintresse.

Om författarna
Tomas Axelson är lektor i religionsvetenskap med medieinriktning vid Högskolan Dalarna och ägnar sin forskning åt gränslandet mellan religion, film och medier.