Har du attityden? : en inspirationsbok om företag som vill förändra världen

Har du attityden? : en inspirationsbok om företag som vill förändra världen