Bläddra

Har du attityden? : en inspirationsbok om företag som vill förändra världen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning

Har du attityden? : en inspirationsbok om företag som vill förändra världen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Köp här

Lusten som kan förändra världen!
Den här boken vill ge dig en bild av vad som krävs för att skapa utmanande företag i världsklass. Vill man utmana världen måste det finnas passion och lust, och det krävs att alla är med och driver. Men hur hanterar man det höga tempot, den starka initiativkraften och att alla är med och driver – utan att det blir totalt kaos?

Läs mer
Tyngdpunkten i boken ligger på att förklara mer om ”genomförandeförmågan”, det vill säga kultur, ledarskap och medarbetarskap.
Hur kommer det sig att ledningen i de flesta företag och organisationer helt och hållet bortser från genomförandeförmågan – trots att det är den som gör skillnad och skapar långsiktig framgång?
”Jag vill att du som läsare ska känna dig inspirerad och utmanad – och få lust att vara med och bygga ett företag som utmanar världen!” skriver Claes Knutson i förordet.
Boken är kryddad med praktiska exempel från svenska och internationella företag.

Om författarna
Claes Knutson har mångårig erfarenhet av tillväxtföretag, både som ledare i näringslivet, som konsult i Ahrens & Partners och som grundare av konsultbolaget Tillväxtpartner. Bland de tillväxtföretag han har arbetat med märks H&M, Europolitan/Vodafone, Boxer, Nordnet och Net Entertainment. Claes Knutson är också en uppskattad föredragshållare, bland annat på temat ”Den framgångsrika arbetsplatsen” och ”Det inkluderande ledarskapet”. En arbetsplats som kan få verksamheten att blomstra – både ekonomiskt och när det gäller engagemanget hos de anställda!